Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Sähköalan ja fossiilisten polttoaineiden alan väliaikaiset voittoverot – veroilmoitusten määräpäivä lähestyy

Uutinen, 24.4.2024

Sähköalan ja fossiilisten polttoaineiden alan yritykset maksavat valtiolle veroina osan voitoista, jotka ovat kasvaneet sähkön ja fossiilisten polttoaineiden hintojen nousun vuoksi.  

Sähköalalla tai fossiilisten polttoaineiden alalla toimivien yritysten pitää antaa veroilmoitus sähköalan tai fossiilisten polttoaineiden alan voitosta viimeistään 30.4.2024, jos yrityksen tilikausi on päättynyt milloin tahansa vuoden 2023 aikana. 

Sähköalan voittoveroa maksavat yritykset, jotka toimivat sähkömarkkinoilla ja harjoittavat sähköntuotantoa tai toimittavat sähköä, ja joiden sähköliiketoimintojen yhteinen liikevaihto on vähintään 500 000 euroa. Fossiilisten polttoaineiden alan voittoveroa maksavat yritykset, joiden liikevaihdosta yli 75 prosenttia muodostuu yhdestä tai useammasta seuraavista toiminnoista: raakaöljyn tai maakaasun tuotanto, jalostettujen öljytuotteiden valmistus raakaöljystä, kivihiilituotteiden valmistus.  

Veroilmoitus voittoverosta pitää antaa sähköisesti. Verohallinto voi vain erityisestä syystä hyväksyä paperilla annetun ilmoituksen. Ilmoituksen antamiseen voi tarvittaessa hakea lisäaikaa OmaVerossa.   

Anna voittoveroilmoitus OmaVerossa

Lue lisää 

Sivu on viimeksi päivitetty 24.4.2024