Det kan förekomma störningar i tjänsten måndagen den 5.12 kl. 0.00–4.00 på grund av ett serviceavbrott. Vi beklagar besväret som förorsakas av detta.

Verifikat till begränsat skattskyldig (Dividend, ränta, rojalty)

Verifikat över en prestation och uttagen källskatt för betalarens/förmedlarens ändamål, då dividendens / royaltys mottagare är begränsat skattskyldig i Finland. 

Prestationens mottagare kan vid behov visa upp verifikatet för skattemyndigheten i sin hemstat.

Sidan har senast uppdaterats 31.1.2011