Tillståndsansökan beskattningsinformation för vetenskapligt eller statistiskt syfte (3286r)

Ett samfund, en forskningsgrupp eller en enskild forskare kan med denna blankett ansöka om tillstånd att få ta del av uppgifter för vetenskapligt eller statistiskt syfte. 

Ansökan inlämnas till
Skatteförvaltningen
Informationstjänster
PB 325
00052 SKATT

Anvisningar för ifyllning och en prislista över dataprestationerna följer med blanketten.