Följedokument för reservrutin för flyttning av punktskattepliktiga varor under punktskatteuppskov (1462)

Med blanketten uppgörs ett administrativt följedokument (e-AD) för skattefria flyttningar i reservförfarandet för EMCS.