Dödsboets anmälan om kontonummer (7926r)

Med denna blankett kan du anmäla ett oskiftat dödsbos kontonummer till Skatteförvaltningen för betalning av skatteåterbäringar. Ett begränsat skattskyldigt dödsbo som är infört i registret över mervärdesskattskyldiga ska anmäla kontonumret till Skatteförvaltningen elektroniskt i webbtjänsten MinSkatt för utbetalning av skatteåterbäringar. Dessa dödsbon kan anmäla sitt kontonummer med en pappersblankett endast av särskilda skäl.

Läs mera om hur ett dödsbos kontonummer ska anmälas.

Använd e-tjänster

Anmäl kontonumret eller ändringen av kontonummer i MinSkatt (skatt.fi/minskatt)

Dödsbon använder en Katso-kod för att logga in i webbtjänsten. Den som anmäler kontonumret ska ha behörighet som företagets huvudanvändare, sekundära huvudanvändare eller MinSkatt för företag.

Fyll i blanketten helst med datorn och skriv ut först därefter. Kom ihåg att underteckna blanketten.

Skicka blanketten och bilagorna per post till adressen:
Skatteförvaltningen
Hantering av kunduppgifter
PB 550
00052 SKATT

Dokumenten kan också lämnas till vilken skattebyrå som helst.