Ansökan om tilläggstid för upprättande av bouppteckning eller för inlämning av bouppteckningsinstrument (3626r)

Med denna blankett kan du ansöka om tilläggstid för upprättandet av bouppteckning eller för inlämning av bouppteckningsinstrument till Skatteförvaltningen.

Bouppteckningen ska upprättas inom tre månader från dödsdagen om inte Skatteförvaltningen har beviljat tilläggstid för upprättandet av bouppteckningen.

Bouppteckningsinstrumentet ska lämnas in hos Skatteförvaltningen inom en månad av upprättandet av bouppteckningen om inte Skatteförvaltningen har beviljat tilläggstid för inlämningen av bouppteckningsinstrumentet.

Ansök om förlängd tidsfrist i MinSkatt

Alternativt kan du ansöka om att tidsfristen förlängs på blankett 3626r. Använd blanketten för ansökan om tilläggstid som pärmblad, även om du ansöker om tilläggstid med ett fritt formulerat dokument. Detta påskyndar behandlingen av ditt ärende.

Skicka blanketten till adressen:
Arvs- och gåvobeskattning
PB 760
00052 SKATT