Ansökan om återbäring av punktskatt på energiprodukter (3311r)

Med blanketten ansöker man om återbäring av punktskatt på energiprodukter.

Jordbruksidkare, beskattningssammanslutningar, näringsidkare, öppna bolag och kommanditbolag samt samfund kan använda ansökningsblanketten.

Ansökan kan lämnas i MinSkatt.

Lämna ansökan i MinSkatt 

Du kan också lämna ansökan som en fil via e-tjänsten Ilmoitin.fi. Du får filen från ekonomiförvaltningsprogrammet om programmet har denna funktion. Läs mer om elektroniska skattedeklarationer.

Om du lämnar ansökan på en pappersblankett finns returadressen på framsidan av blanketten. Du kan också lämna blanketten på någon skattebyrå eller företagsskattebyrå.