Ansökan om återbäring av punktskatt på energiprodukter inom jordbruket (3311r)

Med blanketten ansöker man om återbäring av punktskatt på energiprodukter inom jordbruket.

Jordbruksidkare, beskattningssammanslutningar, näringsidkare, öppna bolag och kommanditbolag samt samfund kan använda ansökningsblanketten.

Ansökan kan lämnas i MinSkatt.

Lämna ansökan i MinSkatt 

Du kan också lämna ansökan som en fil via e-tjänsten Ilmoitin.fi. Du får filen från ekonomiförvaltningsprogrammet om programmet har denna funktion. Läs mer om elektroniska skattedeklarationer.

Om du lämnar ansökan på en pappersblankett finns returadressen på framsidan av blanketten.