Ansokan om aterbäring av bilskatt vid utförsel (1215r)

Bilskatt återbetalas på ansökan om ett i Finland beskattat fordon förs ut ur Finland permanent för att användas någon annanstans än i Finland.

Lämna in ansökan i tjänsten för bilskattedeklarationer

Med blanketten gör man ansökan om aterbäring av bilskatt vid utförsel, om det inte är möjligt att göra det elektroniskt.

Ansökan skickas per post under adress:

Skatteförvaltningen / Bilskatt

PB 1000

10901 HANGÖ