Anmälan om omorganiseringar i en koncern (5201r)

Med denna blankett ska ett samfund lämna en anmälan till Koncernskattecentralen om samfundet blir tonnageskattskyldigt eller om det inleder verksamhet som ett offentligt noterat bolag, bank, försäkringsanstalt, Europa-bolag eller Reit-bolag. Samfundet blir då kund hos Koncernskattecentralen.

Moderbolaget av en koncern som är Koncernskattecentralens kund ska lämna en anmälan till Koncernskattecentralen med denna blankett om

  • till koncernen fogas ett nytt samfund eller bolag som inte är ett ömsesidigt fastighetsaktiebolag eller bostadsaktiebolag
  • ett samfund eller ett bolag upphör att höra till koncernen
  • koncernen genomgår en omstrukturering enligt lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet
  • ett samfund eller bolag som hör till en koncern blir ett ömsesidigt fastighetsaktiebolag eller bostadsaktiebolag.

Deklarera på webben

Lämna skattedeklarationen i MinSkatt

Blanketten ska skickas till adressen:
Skatteförvaltningen
Optisk läsning av samfundsblanketter
PB 200
00052 SKATT