Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

50B Kapitalinkomster och avdrag från dem (3024r)

Kontrollera den förhandsifyllda skattedeklarationen. Om det finns fel eller brister i uppgifterna om kapitalinkomster kan du korrigera uppgifterna i MinSkatt eller på blankett 50B.

På blanketten kan du deklarera och korrigera exempelvis följande uppgifter:

  • dividender och överskott från andelslag
  • pension som utgör kapitalinkomst
  • betalningar enligt ett avtal om långtidssparande, dvs. ett LS-avtal
  • bostadsskuld eller räntor på skuld för förvärv av inkomst, premier för frivillig pensionsförsäkring
  • förmögenhetsuppgifter.

Observera att hyresinkomsterna ska deklareras på blankett 7H, 7K eller 7L, överlåtelsevinster ja -förluster på blankett 9 eller 9A och utländska kapitalinkomster i huvudsak på blankett 16B. Alla uppgifter kan också deklareras i MinSkatt.

Deklarera i MinSkatt

Skattedeklaration 2021 – deklarationsanvisning

Om du deklarerar på en pappersblankett är returadressen
Skatteförvaltningen
PB 700
00052 SKATT.

Sidan har senast uppdaterats 20.11.2023