2L Skogsgåvoavdrag (3046r)

På denna blankett kan du yrka på skogsgåvoavdrag och framställa utredningarna över avdragets förutsättningar.

Yrka på skogsgåvoavdrag innan den beskattning som verkställs för skatteåret blir färdig.

Deklarera i MinSkatt

Om du deklarerar på en pappersblankett finns returadressen på framsidan av blanketten.