1C Resekostnader – Resor till en sekundär arbetsplats (3015r)

Du kan deklarera kostnaderna för resor mellan din stadigvarande bostad (hemmet) och en sekundär arbetsplats i MinSkatt eller på pappersblankett 1C.

En sekundär arbetsplats är en plats där du regelbundet arbetar men som inte är din primära, stadigvarande arbetsplats. En sekundär arbetsplats ska ligga i en annan kommun än din egentliga arbetsplats.

Deklarera i MinSkatt

Skattedeklaration 2020 – så här deklarerar du i MinSkatt

Deklarera övriga resekostnader i MinSkatt eller använd följande blanketter:

  • resor mellan hemmet och den egentliga arbetsplatsen – blankett 1A
  • veckoslutsresor till din hemort t.ex. till din familj – blankett 1B
  • resor till en särskild arbetsplats (t.ex. resor inom bygg-, mark- och anläggnings- eller skogsbranschen) – blankett 1D.

Om du deklarerar på en pappersblankett är returadressen
Skatteförvaltningen
PB 700
00052 SKATT.