11 Förvärvsverksamhet (3014r)

Du kan deklarera inkomster och utgifter för förvärvsverksamhet i MinSkatt eller på pappersblankett 11.

Deklarera de förvärvsinkomster av förvärvsverksamheten som saknas helt i den förhandsifyllda skattedeklarationen. Om en arbetsersättning som anknyter till förvärvsverksamheten redan finns med i den förhandsifyllda skattedeklarationen men det finns någonting att korrigera i uppgifterna ska du korrigera dem i MinSkatt eller på blankett 50A.

Deklarera med denna blankett också alla utgifter som hänför sig till förvärvsverksamheten – också de utgifter som hänför sig till de inkomster som finns färdigt antecknade i den förhandsifyllda skattedeklarationen.

Deklarera i MinSkatt

Skattedeklaration 2020 – så här deklarerar du i MinSkatt

Om du deklarerar på en pappersblankett är returadressen
Skatteförvaltningen
PB 700
00052 SKATT.