Beskattning av pensionsinkomster i internationella situationer

Har getts
28.1.2021
Diarienummer
VH/417/00.01.00/2021
Giltighet
28.1.2021 - Tills vidare
Bemyndigande
Lag om Skatteförvaltningen (503/2010) 2 § 2 mom.
Ersätter anvisningen
VH/250/00.01.00/2020, 30.3.2020

Anvisningen finns tyvärr inte ännu på svenska. Vi publicerar den på svenska så snabbt som möjligt.
Anvisningen på finska: Eläketulojen verotus kansainvälisissä tilanteissa.