Hakemus autoveron palauttamiseksi, täyttöohje

Tällä hakemuksella voit hakea autoveron palautusta erityiskäytössä olevasta ajoneuvosta, joka on Suomessa ensi kertaa rekisteröitäessä merkitty liikennerekisteriin lievemmin verotettavana tai verottomana ajoneuvona ja autovero on määrätty maksettavaksi täysimääräisenä. Näitä erityiskäytössä olevia ajoneuvoja ovat esimerkiksi koulutaksit ja esteettömät taksit sekä pelastusautot ja ambulanssit. Tällä lomakkeella haetaan autoveron palautusta myös tilanteessa, jossa olet maksanut täyden veron pakettiauton veron, vaikka kyseessä on alennetun veron pakettiauto ja haet tällä perusteella autoveron palautusta.

Autoveron palautusta erityiskäytön perusteella pitää hakea 6 kuukauden kuluessa siitä, kun ajoneuvo on rekisteröity ensimmäistä kertaa Suomessa.

Tee ilmoitus OmaVerossa. Valitse etusivulta -> Kaikki toiminnot -> Autovero -> Autoveron palautukset -> Hakemus autoveron palauttamiseksi viennin tai erityiskäytön perusteella -> Erityiskäyttö

Tarvittaessa voit käyttää myös paperilomaketta (lomake 1214). Lisätietoa saat lomakesivulta.

Lue lisää Autoveron palauttaminen erityiskäytön perusteella

1 Hakija

Verovelvollisen tai muun verosta vastuussa olevan nimi. Yleensä verovelvollinen on se, joka merkitään liikennerekisteriin ajoneuvon omistajaksi. Huomaa kuitenkin poikkeukset:

  • osamaksukaupassa verovelvollinen on ostaja, joka merkitään liikennerekisteriin ajoneuvon haltijaksi.
  • jos ajoneuvo on otettu verolliseen käyttöön ennen rekisteröintiä, verovelvollinen on käyttöönottaja.
  • jos ajoneuvosta on annettu veroilmoitus ennen rekisteröintiä ja verollista käyttöönottoa, verovelvollinen on veroilmoituksen antaja.

Henkilötunnus tai Y-tunnus

Verovelvollisen henkilötunnus. Jos suomalaista henkilötunnusta ei ole, ilmoita syntymäaika. Jos verovelvollinen on oikeushenkilö, ilmoita Y-tunnus. Ilmoita se muodossa 1234567-8.  

Huom.! Jos olet liikkeen- tai ammatinharjoittaja, käytä autoveroilmoituksessa henkilötunnustasi. Et voi käyttää toiminimesi Y-tunnusta, koska autoveroilmoitukseen tarvitaan niin sanotun oikeushenkilön tunnus. Liikkeen- ja ammatinharjoittajan yritys ei ole oikeushenkilö. Autoverotuspäätös annetaan sinulle yksityishenkilönä, ei yrityksellesi.

2 Edustaja (täytä tarvittaessa)

Jos autoveroasioita hoitaa hakijan valtuuttama edustaja, täytä tähän edustajan nimi ja henkilötunnus. Jos edustajalla ei ole suomalaista henkilötunnusta, ilmoita syntymäaika. Jos edustaja on oikeushenkilö, ilmoita Y-tunnus. Anna Y-tunnus muodossa 1234567-8.

Huom.! Jos edustaja allekirjoittaa autoveroilmoituksen verovelvollisen puolesta, liitä ilmoitukseen valtakirja. Asianajajalta tai julkiselta oikeusavustajalta ei tarvita valtakirjaa.

3 Ajoneuvo

Ilmoita tässä sen ajoneuvon tiedot, josta haet autoveron palautusta. Voit käyttää apuna ajoneuvon virallisia asiakirjoja, esimerkiksi vaatimustenmukaisuustodistusta tai ajoneuvon ulkomaista tai suomalaista rekisteröintitodistusta.

Merkki

Ilmoita tässä kohdassa ajoneuvon merkki.

Malli

Ilmoita tässä kohdassa ajoneuvon malli.

Valmistenumero

Anna ajoneuvon valmistenumero (englanniksi VIN, vehicle identification number). Ajoneuvon valmistenumero on yksilöllinen numero- ja kirjainsarja, jolla ajoneuvo tunnistetaan. Rekisteröidyn tai käytetyn ajoneuvon valmistenumero on merkitty rekisteröintitodistukseen eli rekisteriotteeseen.

Merkitse valmistenumero siinä muodossa kuin se on virallisissa asiakirjoissa. Valmistenumero on normaalisti 17 merkkiä pitkä, ja se voi sisältää erikoismerkkejä. EU- tai EY -tyyppihyväksyttyjen ajoneuvojen valmistenumeroissa ei yleensä käytetä o-, i- tai q-kirjainta, jotta ne eivät sekoitu numeroihin. Tätä kirjain- ja pituusrajoitusta ei ole muiden kuin EU- tai EY -tyyppihyväksyttyjen ajoneuvojen valmistenumeroissa. Näitäkin merkkejä voi olla esimerkiksi Yhdysvalloista tai Japanista tuotujen ajoneuvojen valmistenumerossa.

Variantti        

Versio

Ajoneuvon variantti ja versio. Ne on määritelty tiettyjen teknisten ominaisuuksien mukaan, esimerkiksi käyttövoiman, tehon ja korimallin perusteella. Variantti- ja versiotiedot on merkitty ajoneuvon virallisiin asiakirjoihin. Rekisteröidyn tai käytetyn ajoneuvon variantti- ja versiotiedot ovat rekisteriotteessa tai vaatimustenmukaisuustodistuksessa. Versiotieto löytyy esimerkiksi rekisteröintikatsastustodistuksen kohdasta D.2 (Versio).

Suomalainen rekisteritunnus

Ensirekisteröintipäivä

Ajoneuvon ensirekisteröintipäivä muodossa ppkkvvvv. Ensirekisteröintipäivä on se päivä, jolloin ajoneuvo on ensimmäisen kerran rekisteröity joko ulkomailla tai Suomessa.

Ensirekisteröintipäivää käytetään autoverotuksessa ajoneuvon iän laskemiseen. Ikä lasketaan täysinä kuukausina ensimmäisestä rekisteröinnistä alkaen. Jos ensirekisteröinnin ajankohta ei ole tiedossa, ajoneuvon ikä lasketaan valmistuskuukauden lopusta. Jos tätäkään ajankohtaa ei pystytä selvittämään, ajoneuvon ikä määritetään sen vuoden päättymisestä, jona ajoneuvo on todennäköisesti ensimmäisen kerran rekisteröity, otettu käyttöön tai valmistettu. Ajoneuvon ikä lasketaan siihen hetkeen saakka, jolloin veron suorittamisvelvollisuus syntyy. Veron suorittamisvelvollisuus syntyy, kun ajoneuvo rekisteröidään, ajoneuvo otetaan verolliseen käyttöön Suomessa tai ajoneuvosta annetaan veroilmoitus.

Ajoneuvon rekisteröintipäivä Suomessa

Päivämäärä, jolloin ajoneuvo on rekisteröity Suomessa (ppkkvvvv).

Matkamittarin lukema

Ilmoita matkamittarin lukema kilometreinä rekisteröintipäivänä Suomessa. Jos mittarilukema on ilmoitettu maileina, muunna ne kilometreiksi: 1 maili = 1,6093 kilometriä. Jos matkamittarin lukema ei vastaa todellisia ajokilometrejä, anna selvitys erillisenä liitteenä.

Ajoneuvoluokka

Ajoneuvoluokka, johon ajoneuvo rekisteröidään.

Jos ajoneuvoluokka on pakettiauto, täytä myös lomakkeen osa 4.

Auto on alennetun veron pakettiauto, jos se täyttää seuraavat ehdot

  • kokonaismassa on yli 2 500 kg
  • istuimia on enintään 3 – vain kuljettajan istuin ja sen vieressä olevat istuimet
  • auton kantavauus täyttää jommankumman ehdon:
    • kantavuus eli kokonaismassan ja omamassan välinen erotus on vähintään 680 kg mutta alle 1 000 kg, ja teho (kW) jaettuna kokonaismassalla (kg) on enintään 0,05.
    • kantavuus on vähintään 1 000 kg ja teho jaettuna kokonaismassa on enintään 0,06.

Kantavuus on sama kuin ajoneuvon suurin sallittu tavara- ja henkilökuorma.

Kokonaismassa on omamassan ja kantavuuden summa. Kokonaismassa on tieliikenteeseen hyväksytty suurin sallittu kuormatun auton paino.

Jos ajoneuvo on alennetun veron pakettiauto, valitse vaihtoehto Alennetun veron pakettiauto. Jos pakettiauto tullaan rekisteröimään verovapaaseen erityiskäyttöön, valitse oikea erityiskäyttö.

Jos ajoneuvo ei täytä alennetun veron pakettiauton edellytyksiä, valitse vaihtoehto täyden veron pakettiauto.

Lue lisää autoveron määrästä

Käyttövoima

Käyttövoima, jolla ajoneuvo toimii. Jos ajoneuvosi käyttövoimatietoa ei ole mainittu, valitse vaihtoehto "Muu, mikä?" ja ilmoita käyttövoima.

Korimalli

Valitse oikea vaihtoehto. Jos ajoneuvosi korimallia ei ole mainittu, valitse vaihtoehto "Muu, mikä?" ja ilmoita korimalli.

Vetotapa

Valitse oikea vaihtoehto.

Vaihteisto

Valitse, onko ajoneuvossa automaattivaihteisto vai manuaalivaihteisto. Jos vaihteisto on molempien yhdistelmä tai kyseessä on täyssähköauto, valitse Automaatti-vaihtoehto.

Iskutilavuus (cm3)

Moottorin iskutilavuus kuutiosenttimetreinä (cm3).

Teho (kW)

Teho kilowatteina (kW). Jos ajoneuvosi teho on ilmoitettu DIN-hevosvoimana (hv), muunna hevosvoimat kilowateiksi: 1 kilowatti on 1,36 hv, joten 1 DIN-hevosvoima on 0,735 kW.

Sähköauton akun kapasiteetti (kWh)

Sähköauton akun kapasiteetti kilowattitunteina.

Kokonaismassa (kg)

Ajoneuvon kokonaismassa on valmistajan ilmoittama suurin sallittu kuormatun auton paino kilogrammoina.

CO2-arvon peruste

Valitse oikea vaihtoehto.

NEDC on yleisin mittaustapa ajoneuvoissa, jotka on otettu käyttöön aiemmin kuin 1.9.2018. Tämän jälkeen eli 31.8.2018 jälkeen käyttöön otetuissa ajoneuvoissa tavallisin mittaustapa on WLTP.

Jos ajoneuvosi CO2-arvon peruste on määritetty esimerkiksi EU-asetuksen 183/2011 (CARB) perusteella, valitse Muu mittaustapa.

Tarkista mittaustapa tarvittaessa ajoneuvon maahantuojalta tai katsastusasemalta. Jos et tiedä CO2-arvon perustetta, valitse Ei tiedossa.

CO2-päästöarvo (g/km)

Ilmoita tässä CO2 päästöarvo. Veroprosentti määräytyy ajoneuvon EU- tai EY -tyyppihyväksynnän mukaisten hiilidioksidipäästöjen (CO2) perusteella. Päästöarvon saat esimerkiksi EU- tai Eta-maassa annetusta rekisteröintitodistuksesta, vaatimuksenmukaisuustodistuksesta (CoC-todistus) tai muusta valmistajan edustajan antamasta todistuksesta.

Huomaa, että hiilidioksidin (CO2) päästöarvo on yleensä suurempi kuin 0.

Valitse Ei tiedossa, jos ajoneuvoa ei ole EU- tai EY -tyyppihyväksytty tai CO2-päästötietoa ei ole muuten saatavilla. Tässä tapauksessa sovelletaan ajoneuvon kokonaismassaan (kg) ja käyttövoimaan perustuvaa laskennallista veroprosenttia.

4 Pakettiauton lisätiedot

Jos ajoneuvo on alennetun veron pakettiauto, valitse vaihtoehto Alennetun veron pakettiauto. Jos pakettiauto on verovapaassa erityiskäytössä, valitse oikea erityiskäyttö.

Pituus (mm)

Ilmoita tässä kohdassa ajoneuvon pituus millimetreinä.

Omamassa (kg)

Ilmoita tässä kohdassa ajoneuvon omamassa. Omamassa on valmistajan ilmoittama ajoneuvon paino kilogrammoina. Arvo sisältää kuljettajan painon, joka on laskennallisesti 75 kg, sekä polttoaineen ja muiden nesteiden painot.

Ovien määrä (kpl)

Ilmoita tässä kohdassa ohjaamon ovien lukumäärä.

Istuimien määrä (kpl)

Ilmoita tässä kohdassa istuimien lukumäärä.

Ilmoita tässä kohdassa tieto siitä, onko pakettiauto alennetun vai täyden veron pakettiauto.

5 Muut lisätiedot

Erityiskäyttöajoneuvot

Jos ajoneuvo on rekisteröity Suomessa erityiskäyttöajoneuvoksi, valitse oikea vaihtoehto.
Huom. Verosta vapaa on sellainen M1-luokan auto, jonka omamassa on vähintään 6000 kg.

Liikenneluvan numero

Jos ajoneuvo on rekisteröity luvanvaraiseen käyttöön, ilmoita tässä liikenneluvan numero.

6 Ennakkoratkaisu

Merkitse rasti, jos sinulla on ilmoittamaasi ajoneuvoa koskeva ennakkoratkaisu, joka on voimassa ja jonka soveltamista vaadit autoverotuksessa.

7 Liitteet

Jos ajoneuvossasi on merkittäviä yksilöllisiä ominaisuuksia, anna selvitys yksilöllisistä ominaisuuksista liitteenä.

Yksilöllinen ominaisuus on esimerkiksi oikealla puolella oleva ohjauspyörä tai muu tavallisuudesta poikkeava ratkaisu. Tällaiseksi ei katsota ajoneuvon ikääntymisestä aiheutuneita muutoksia tai vähäisiä vaurioita.