Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Vero.fi sai Selkeästi meille -tunnuksen

Tämä palvelu on selkeästi meille -tunnus.

Verohallinto osallistui syksyn 2023 aikana Yhteiskehittämällä ymmärrettävä verkkopalvelu -työpajoihin, jotka järjesti Selkeästi meille -hanke. Työpajoissa osallistujat arvioivat toistensa verkkopalvelujen kognitiivista saavutettavuutta testitehtävien avulla. Vertaispalautteen lisäksi jokainen organisaatio sai hankkeen testaajilta yhteenvedon verkkopalvelujen kognitiivisesta saavutettavuudesta ja tutustui kognitiivisen saavutettavuuden ohjeisiin. Samaan yhteiskehittämiseen osallistuivat Verohallinnon lisäksi Maahanmuuttovirasto (migri.fi), Metsähallitus (eraluvat.fi) ja Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (valvira.fi).

Verkkopalvelujemme helppokäyttöisyys ja ymmärrettävyys on meille erittäin tärkeää. Moni asia on jo nyt hyvin, mutta parannettavaakin vielä löytyy. Yhteiskehittämisen työpajoissa esiin tulleita havaintoja otetaan huomioon osana muuta verkkopalvelujen kehitystyötä.

Selkeästi meille -hanke on Kehitysvammatuki 57 ry:n ja Kehitysvammaliiton yhteishanke, joka edistää viestinnän ja sähköisten palveluiden kognitiivista saavutettavuutta. Hanke myöntää Selkeästi meille -tunnusta niiden tahojen verkkopalveluille, jotka ovat tehneet yhteistyötä Selkeästi meille -hankkeen kanssa ja suhtautuvat myönteisesti kognitiivisen saavutettavuuden edistämiseen.

Hankkeen tiedote: Viranomaiset kehittivät verkkopalvelujaan helpommiksi käyttää ja ymmärtää (selkeastimeille.fi)

Sivu on viimeksi päivitetty 8.1.2024