Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Verohallinnon sähköisten palveluiden saavutettavuus

Verohallinto haluaa taata kaikille yhdenvertaisen mahdollisuuden asioida sähköisissä palveluissaan.

Saavutettavuuden parantaminen on tärkeä osa Verohallinnon asiakaslähtöistä palveluiden kehittämistä. Parempi saavutettavuus digitaalisissa palveluissa on kaikkien etu, sillä samalla myös palveluiden laatu ja käytettävyys paranevat ja asiointituen tarve vähenee.

Saavutettavuudella tarkoitetaan sitä, että sähköisten asiointipalveluiden, verkkosivujen ja mobiilisovellusten tekninen toteutus ja sisältö ovat kaikille saavutettavia fyysisistä tai kognitiivisista rajoitteista riippumatta.

Laki digitaalisten palveluiden tarjoamisesta velvoittaa viranomaiset tarjoamaan saavutettavia sähköisiä palveluita. Verohallinnon nykyisten palvelujen ja sivustojen tulee täyttää laissa määritetyt saavutettavuusvaatimukset 23.9.2020 mennessä.

Jatkossa saavutettavuusvaatimukset otetaan huomioon aina uusien palvelun suunnittelussa ja kun vanhoja palveluita kehitetään.

Lisätietoa saavutettavuudesta

Sivu on viimeksi päivitetty 4.6.2021