Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Osakeyhtiö – huomioi nämä asiat, kun olet antamassa veroilmoitusta

Uutinen, 5.4.2024

Suurella osalla osakeyhtiöistä veroilmoituksen määräaika lähestyy. Veroilmoitus on annettava neljän kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä eli joulukuussa 2023 tilikautensa päättäneiden yhtiöiden on annettava veroilmoituksensa viimeistään 30.4.2024

Missä tilanteissa osakeyhtiön on annettava veroilmoitus? 

Veroilmoitus pitää antaa, jos yhtiöllä on verovuonna ollut tuloja, menoja, varoja, velkoja tai muita verotukseen vaikuttavia tietoja. Veroilmoitus on annattava myös silloin, kun toimintaa ei ole ollut, toiminta on keskeytetty tai yhtiö on asetettu konkurssiin. Huomaa, että ilmoitus on aina annettava, jos Verohallinto pyytää sitä esimerkiksi lähettämällä ohjekirjeen. 

Tilinpäätös tulee ilmoittaa kaupparekisteriin myös silloin, kun yritys ei ole toiminnassa tai anna veroilmoitusta.

Jos veroilmoitus tai sen tietoja annetaan myöhässä, seurauksena voi olla myöhästymismaksu tai veronkorotus.  

Anna veroilmoitus ja sen liitteet sähköisesti 

Veroilmoitus ja sen liitteet on annettava sähköisesti. Ilmoituksen voi antaa joko OmaVerossa, tiedostona Ilmoitin.fi:ssä tai ohjelmistorajapinnan kautta. Lähetä sähköisesti myös kaikki veroilmoituksen liitelomakkeet ja liitetiedostot, kuten tilinpäätös. Tarkista, mitä tilinpäätöstietoja yhtiön on annettava.  

Verohallinto välittää automaattisesti kaupparekisteriin kaikki ne tilinpäätöstiedot, jotka olet antanut sähköisessä asiointipalvelussa ja nimennyt tilinpäätöstietojen liitetyypeillä. Voit lähettää tilinpäätöstiedot sähköisesti myös veroilmoituksen antamisen jälkeen. 

Osingonjakotietojen ilmoittaminen 

Ilmoita veroilmoituksella osingonjakoa koskevat tiedot, jos päätös osingonjaosta on tehty ja tilinpäätös vahvistettu. Jos päätös voitonjaosta tehdään vasta veroilmoituksen jättämisen jälkeen, lähetä tiedot Verohallintoon kuukauden kuluessa päätöksen tekemisestä.  

Jos annat veroilmoituksen OmaVerossa, tee myös tarvittavat täydennykset OmaVerossa. Jos annat ilmoituksen muun sähköisen kanavan kautta, täydennä ilmoitusta mieluiten saman kanavan kautta. 

Kaikki sähköiset ilmoituskanavat ovat käytettävissä ilmoittamiseen ennen verotuksen päättymistä. OmaVerossa sekä Verohallinnon rajapintapalvelussa tiedot voitonjaosta voi ilmoittaa 15 kuukauden ajan yhtiön tilikauden päättymisen jälkeen ja muissa sähköisissä kanavissa 10 kuukauden ajan tilikauden päättymisen jälkeen. Lue lisää osingonjakotietojen ilmoittamisesta.

Vuoden 2024 alusta lähtien käytössä on ollut uusi rajapinta voitonjakotietojen ilmoittamiseen. Rajapinnan kautta osakeyhtiöt ja osuuskunnat voivat ilmoittaa voitonjakotietoja, kuten jakamiaan osinkoja ja lisäosinkoja, veroilmoituksen antamisen jälkeen. Rajapinta on auki 15 kuukauden ajan tilikauden päättymisestä. Rajapintaa voivat käyttää myös tilitoimistot, jotka ilmoittavat voitonjakotietoja yritysasiakkaidensa puolesta.

Jos tilintarkastuskertomus ja yhtiökokouksen pöytäkirja eivät ole vielä käytettävissä, kun veroilmoitus pitää antaa 

Jos tilintarkastuskertomus ja yhtiökokouksen pöytäkirja eivät ole vielä käytettävissä, anna veroilmoituksen liitteenä tilinpäätös. Täydennä veroilmoitusta myöhemmin tilintarkastuskertomuksella ja yhtiökokouksen tiedoilla. 

Jos tilinpäätöstä ei ole vahvistettu, tilinpäätöksen voi lähettää vain Verohallinnon käyttöön valitsemalla liitetyypiksi "Tilinpäätös vain Verohallinnolle". Jos liitetyyppi on "Tilinpaatos", tiedot välitetään myös Kaupparekisteriin. 

Muista ilmoittaa osakepääoman muutokset tilikauden päättymisen jälkeen 

Ilmoita veroilmoituksessa sellaiset osakepääoman muutokset, jotka ovat tapahtuneet tilikauden päättymisen jälkeen. Anna esimerkiksi tiedot, jotka koskevat osakeyhtiön tekemää osakeantia, osakepääoman muutosta ja osakkeiden lukumäärää. 

Huomaathan, että veroilmoituksen kohdassa "Yhtiön hallussa olevien osakkeiden lukumäärä tilikauden päättyessä" ilmoitetaan vain niiden osakkeiden lukumäärä, jotka olivat yhtiön hallussa tilikauden 2023 päättyessä. Ethän siis ilmoita kohdassa yhtiön koko osakekannan mukaista osakemäärä, koska muuten osakkeiden matemaattinen arvo voi muodostua virheelliseksi. 

Huomioi nämä, jos yhtiöllä on ollut kansainvälistä toimintaa 

Ulkomaille maksettua hyvityskelpoista veroa voi vaatia hyvitettäväksi Suomessa maksettavista veroista sinä verovuonna, jolloin ulkomailta saatu tulo verotetaan Suomessa. Hyvitysvaatimus tehdään lomakkeella 70. Lisäksi hyvitystä voi vaatia aiempien verovuosien ulkomaisesta verosta, jos sitä ei ole aiemmin voitu hyvittää, koska Suomeen maksettava tulovero on ollut pienempi kuin hyvitettävä ulkomainen vero. Lue lisää lomakkeen 70 täyttöohjeesta

Jos yhtiöllä on kiinteä toimipaikka ulkomailla, ilmoita ulkomailla sijaitsevan kiinteän toimipaikan tulos lomakkeella 75, esimerkiksi OmaVerossa. Ilmoita myös mahdolliset yhtiöitetyn ulkomaisen kiinteän toimipaikan aikaisempien vuosien tappiot, jotka lisätään emoyhtiön tuloon. 

Milloin osakeyhtiön verotus päättyy? 

Jokaisella yhtiöllä on oma verotuksen päättymispäivä, joka on merkitty verotuspäätökseen. Verotus päättyy kuitenkin viimeistään 10 kuukauden kuluttua tilikauden viimeisen kalenterikuukauden päättymisestä. 

Mahdollisen jäännösveron eräpäivä on verotuksen päättymiskuukautta seuraavan toisen kuukauden 3. päivä. Jäännösveroa ei voi maksaa ennen verotuksen päättymistä, koska maksua ei voida kohdentaa oikein.   

Veroilmoituksen korjaaminen ja täydentäminen 

Voit täydentää tai korjata veroilmoitusta verotuksen päättymispäivään saakka. Uusi ilmoitus korvaa aiemman ilmoituksen kokonaan. Jos annat uuden ilmoituksen, sinun pitää antaa korjattujen tietojen lisäksi uudelleen ne tiedot, jotka olivat jo oikein. Voit käyttää pohjana aiemmin antamiasi tietoja. 

Lue lisää: 

Sivu on viimeksi päivitetty 5.4.2024