Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Ensimmäisten CESOP-ilmoitusten määräpäivä on 30.4.2024

Uutinen, 26.4.2024

EU:n alueella maksupalveluntarjoajille tuli voimaan 1.1.2024 uusi tiedonantovelvollisuus, joka koskee rajat ylittäviä maksutapahtumia. Maksupalveluntarjoajia ovat esimerkiksi pankit ja luottolaitokset. Tiedonantovelvollisuudella pyritään vähentämään kansainvälisen verkkokaupan arvonlisäveropetoksia ja turvaamaan yritysten oikeudenmukainen kilpailu. 

Maksupalveluntarjoajien on säilytettävä tiedot rajat ylittävistä maksuista ja ilmoitettava ne Verohallinnolle neljännesvuosittain. Verohallinto toimittaa tiedot EU-komission ylläpitämään keskusrekisteriin (Central Electronic System of Payments, CESOP), jonne kootaan jäsenvaltioiden maksupalveluntarjoajilta keräämät tiedot rajat ylittävistä maksutapahtumista. Maksutapahtumatietoja voidaan hyödyntää verovalvonnassa. 

Ensimmäisten CESOP-ilmoitusten määräpäivä on 30.4.2024. Tällöin annetaan tiedot ensimmäiseltä vuosineljännekseltä 1.1.–31.3.2024. 

Lue lisää:  

Sivu on viimeksi päivitetty 26.4.2024