Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista

Uusi lainsäädäntö mahdollistaa automaation käytön verotuksessa

Uutinen, 23.3.2023

Nyt vahvistettu julkisen hallinnon automaattista päätöksentekoa koskeva uusi lainsäädäntö määrittää millaisissa asioissa ja miten viranomainen saa tehdä päätöksiä automaattisesti.

Automaation käyttö on välttämätöntä verotuksessa siinä käsiteltävien suurten tietomäärien vuoksi. Automaatio parantaa asiakkaiden yhdenvertaista kohtelua sekä tehostaa verotustyötä.   

Uusi lainsäädäntö varmistaa lakiperustan Verohallinnon automaattiselle päätöksenteolle. Se myös mahdollistaa automaation käytön laajentamisen esimerkiksi auto- ja valmisteverotukseen sekä oikaisuvaatimusten ratkaisemiseen.

Yleislaki julkisen hallinnon automaattisesta päätöksenteosta tulee voimaan 1.5.2023. Jo käytössä olevat automaatioratkaisut tulee muuttaa vastaamaan uutta lainsäädäntöä 18 kuukauden kuluessa lain voimaantulosta. Yleislakia täydentävät erityissäädökset verotus- ja tulliasioiden automaattisesta päätöksenteosta tulevat voimaan 1.1.2024. 

Automaattiselle päätöksenteolle tarkat rajat

Uusi lainsäädäntö asettaa tarkat rajat automaattisen päätöksenteon käytölle. Viranomainen voi ratkaista asian automaattisesti ainoastaan, jos päätös ei edellytä tapauskohtaista harkintaa. Automaattisen päätöksenteon tulee perustua täsmällisiin, ennalta määritettyihin käsittelysääntöihin. Sääntöjen tulee puolestaan perustua lainsäädäntöön ja niiden laatimisesta vastata ihminen. Verohallinnon automaattinen päätöksenteko toimii jo nykyään tällä tavalla.

Suurimmat muutokset Verohallinnon toimintaan koskevat sitä, miten automaation käyttöä koskevat päätökset dokumentoidaan ja miten automaation käytöstä kerrotaan asiakkaille, joita asia koskee. Verohallinto rakentaa tarvittavat uudet menettelyt ja viestii niistä asiakkailleen siirtymäajan kuluessa.

Lue lisää

Sivu on viimeksi päivitetty 23.3.2023