Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Suomalaiset vuokraavat toisilleen entistä useammin autoja, veneitä, koneita ja muita esineitä – vuokratulojen ilmoittaminen veroilmoitukseen vuodelta 2023 ajankohtaista nyt

Verohallinnon tiedote, 2.5.2024

Verovuonna 2022 suomalaisille kertyi vuokratuloja yhteensä noin 2 miljardia euroa (+0,8 %).

Vuonna 2022 valtaosa suomalaisten saamista vuokratulosta tuli osakehuoneistoista, eli sijoitusasunnoista tai asunnon lyhytaikaisesta vuokraamisesta. Vuokratuloja osakehuoneistosta sai kaikkiaan 312 000 henkilöä (+1,4 %) yhteensä noin 1,6 miljardia euroa (+1,2 %).

Kiinteistöistä saadut vuokratulot sen sijaan laskivat edellisvuodesta ollen yhteensä reilut 345 miljoonaa euroa (-2,2 %). Kiinteistöstä vuokratuloja sai noin 65 000 henkilöä (-1,3 %).

Vuokratuloja muusta omaisuudesta, kuten veneistä, autoista, koneista ja muista esineistä, kertyi huomattavasti vähemmän. Muiden vuokratulojen määrä oli kuitenkin voimakkaassa kasvussa: niitä sai lähes 10 000 henkilöä (+13,1 %) kokonaismäärän ollessa yhteensä noin 27 miljoonaa euroa (+24,8 %).

Keskimääräiset vuokratulot (mediaani) vuokratuloja saanutta henkilöä kohden olivat 3 109 euroa. Vuokranantajan kotikunnan mukaan tarkasteltuna suurimmat vuokratulot vuonna 2022 olivat kauniaislaisilla (mediaani 5 006 euroa). Eniten nousivat muoniolaisten vuokratulot (+75,1 %).

Kunnat, joissa suurimmat keskimääräiset vuokratulot 2022

Täytä tähän taulukon kuvaus, esteettömyyttä silmälläpitäen, ei näy kuin ruudunlukijoille
Kunta Mediaanivuokratulo, euroa
Kauniainen 5 006
Helsinki 4 492
Espoo 4 097
Inkoo 3 714
Porvoo 3 673

Kunnat, joissa vuokratulot nousseet eniten vuonna 2022

Täytä tähän taulukon kuvaus, esteettömyyttä silmälläpitäen, ei näy kuin ruudunlukijoille
Kunta Vuokratulojen muutos, %
Muonio 75,1
Kumlinge 40,0
Enontekiö 39,6
Geta 32,7
Merijärvi 23,4

Myös lyhytaikaisesta vuokraamisesta saadut tulot pitää ilmoittaa

Vuokratulot ovat pääomatuloa, joka pitää ilmoittaa veroilmoituksella.

- Myös lyhytaikaisesta vuokraamisesta eli esimerkiksi Airbnb:n kautta saadut tulot ovat vuokratuloja, jotka pitää ilmoittaa verotuksessa, johtava asiantuntija Mervi Hakkarainen Verohallinnosta muistuttaa.

Tästä vuodesta alkaen Verohallinnolla on käytössään myös alustaoperaattoreiden antamat vuosi-ilmoitukset, joiden kautta Verohallinto saa tietoja digitaalisten alustojen välityksellä toteutetuista tavaroiden ja palveluiden myynneistä sekä liikennevälineiden ja kiinteän omaisuuden vuokrauksesta.

- Hyödynnämme alustoilta saatuja tietoa vuokratuloista ja niitä saaneista henkilöistä valvonnassamme, Hakkarainen kertoo.

Näin ilmoitat vuokratulot veroilmoituksella

Helpoimmin vuokratulojen ilmoittaminen onnistuu OmaVerossa.

1. Ilmoittamista varten varaa valmiiksi vuokrattavan kohteen tiedot:

  • taloyhtiön tai kiinteistön nimi ja Y-tunnus. OmaVerossa näkyvät valmiiksi asiakkaan ne osakehuoneistot ja kiinteistöt, jotka ovat Verohallinnon tiedossa. Omistuksista voi valita sen, johon kohdistuvia vuokratuloja ilmoittaa.
  • vuokralaisen tiedot
  • vuokra-aika
  • saadut tulot
  • tiedot vuokraustoiminnan kuluista.

2. Vähennä verotuksessa vuokraustoimintaan liittyvät kulut

Voit vähentää vuokraustoimintaan kohdistuvat kulut, esimerkiksi:

  • vuokralaisen hankkimisesta suoraan johtuneet kulut, esimerkiksi Airbnb:lle, Booking.comille tai muulle välittäjälle maksettu palkkio
  • asunnon kiinteitä kustannuksia (esim. hoitovastike) vuokra-ajalta.

Jos kulut ovat suuremmat kuin tulot, vuokraustoiminnasta syntyy tappiota. Tappio vähennetään muista pääomatuloista. Tappiota voi syntyä esimerkiksi silloin, jos asunto on ollut tyhjänä osan vuodesta. Edellytyksenä kulujen vähentämiselle tyhjänä oloajalta on, että asuntoa on koko ajan yritetty aktiivisesti vuokrata.

Tappiota ei voi vähentää siinä tapauksessa, että vuokraa peritään esimerkiksi sukulaisuuden takia vähemmän kuin mikä olisi käypä vuokrataso vapailla markkinoilla.

3. Säilytä kuitit ja tositteet itselläsi

Vuokratuloihin liittyvät kuitit ja tositteet on säilytettävä kuusi vuotta verovuoden päättymisestä. Niitä ei kuitenkaan tarvitse liittää veroilmoitukseen vaan Verohallinto pyytää niitä tarvittaessa.

4. Ilmoita viimeistään määräpäivänä

Lähetä täydennetyt tiedot OmaVerossa viimeistään määräpäivänä. Veroilmoituksen täydentämisen määräpäivät ovat tänä vuonna 7.5., 14.5. ja 21.5.2024. Oma määräpäivä näkyy esitäytetyllä veroilmoituksella ja OmaVerossa.

Jatkossa voit saada vuokratulot esitäytettynä veroilmoituksellesi

Monet vuokranantajat käyttävät nykyään vuokratulojensa hallinnointiin asiaan erikoistunutta yritystä. Näille yrityksille kertyy tietoa asiakkaiden vuokratuloista ja niihin kohdistuvista vähennyksistä.

Verohallinto avasi tämän vuoden alussa uuden rajapinnan, jonka kautta vuokratuloja hallinnoiva yritys voi ilmoittaa vuokratulojen sekä niihin kohdistuvien vähennysten tiedot henkilöasiakkaan puolesta Verohallinnolle.

– Asiakkaan ei tällöin tarvitse itse kerätä talteen tietoja vuokratuloista ja vähennyksistä ja naputella niitä erikseen veroilmoitukselleen, vaan tiedot siirtyvät vuokratuloja hallinnoivasta järjestelmästä suoraan Verohallinnon järjestelmiin, Verohallinnon rajapintakehitystä koordinoiva Mika Hyyrynen kertoo.

Uuden rajapinnan kautta voi ilmoittaa aina kuluvan vuoden vuokratuloja ja niihin kohdistuvia vähennyksiä. Parhaillaan rajapinnan kautta ilmoitetaan siis vuoden 2024 tietoja, jotka näkyvät asiakkaan vuoden 2024 esitäytetyllä veroilmoituksella keväällä 2025.

– Rajapinnan käyttöönotosta kannattaa kysellä käyttämältään vuokratuloja hallinnoivalta yritykseltä, Hyyrynen kannustaa.

Lisätietoa asiakkaille:

Sivu on viimeksi päivitetty 2.5.2024