Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Yrkande om progressiv beskattning av förvärvsinkomster (6148r)

Du kan begära progressiv beskattning av dina förvärvsinkomster i stället för källskatt om du bor i en stat inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller i en stat som Finland har ett skatteavtal med.

Blankettens returadress finns på första sidan av blanketten.

Sidan har senast uppdaterats 29.10.2018