67 Begäran om tilläggsavdrag för forsknings- och utvecklingsverksamhet (3083r)

Med denna blankett begär aktiebolag och andelslag tilläggsavdrag för forsknings- och utvecklingsverksamhet (Lagen om ett tilläggsavdrag för forsknings- och utvecklingsverksamhet under åren 2013–2014).

Blanketten skickas till adressen:

Skatteförvaltningen
Optisk läsning av samfundsblanketter
PB 200, 00052 SKATT

Den nya blanketten publiceras den 1 mars 2021