17 Ålandsbilaga (3017r)

Med denna blankett kan du komplettera din förhandsifyllda skattedeklaration. Blanketten ska användas för att lämna uppgifter om avdrag som endast gäller kommunalbeskattningen i Landskapet Åland. Du kan deklarera uppgifter om avdrag antingen i MinSkatt eller med pappersblanketten 17.

Deklarera i MinSkatt

Skattedeklaration 2020 – så här deklarerar du i MinSkatt

Om du deklarerar på en pappersblankett finns returadressen på framsidan av blanketten.

Blanketten och anvisningen är endast på svenska.