Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

17 Ålandsbilaga (3017r)

Med denna blankett kan du komplettera din förhandsifyllda skattedeklaration. Blanketten ska användas för att lämna uppgifter om avdrag som endast gäller kommunalbeskattningen i Landskapet Åland. Du kan deklarera uppgifter om avdrag antingen i MinSkatt eller med pappersblanketten 17.

Deklarera i MinSkatt

Skattedeklaration 2023 – så här deklarerar du i MinSkatt

Om du deklarerar på en pappersblankett finns returadressen på framsidan av blanketten.

Blanketten och anvisningen är endast på svenska.

Sidan har senast uppdaterats 15.2.2024