Prestationsbetalaren kan beställa rapporter om uppgifter som anmälts till inkomstregistret

Prestationsbetalaren kan beställa rapporter om de uppgifter som hen anmält till inkomstregistret. Rapporterna sammanställer uppgifterna i anmälningarna som lämnats in via de olika anmälningskanalerna. Med hjälp av rapporterna kan betalaren avstämma anmälningarna i det egna systemet med de giltiga anmälningarna som sparats i inkomstregistret. Betalningsrörelsen ska fortfarande avstämmas separat.

Inkomstregistrets rapporter

 • Rapporter som innehåller uppgifter om betalaren
  • 600 Sammandrag över betalarens löneuppgifter
  • 602 och 603 Sammandrag över betalarens anmälningar om löneuppgifter (slopas 1.1.2021)
  • 604 och 605 Sammandrag över arbetsgivarens separata anmälningar (slopas 1.1.2021)
 • Rapporter som innehåller uppgifter om inkomsttagarna
  • 618 och 619 Sammandrag över betalarens anmälningar om löneuppgifter per inkomstslag
 • Allmänna rapporter
  • 608 och 609 Antalet betalarens material och anmälningar om inkomstuppgifter
  • 610 och 611 Sammandrag av fel som observerats i anmälningar
  • 612 Betalarens åtkomstlogguppgifter
 • Rapport om inkomster som betalats till företag
  • 500 Inkomsttagarens inkomstregisterutdrag
   • Inkomstregisterutdraget är endast avsett för granskning av företagets inkomstuppgifter. Med inkomstregisterutdraget kan företaget inte beställa uppgifter om löner som den har betalat till en egen arbetstagare.

Rapporten kan beställas via flera olika kanaler

Rapportbeställningar kan göras i inkomstregistrets e-tjänst, laddningstjänst eller via det tekniska gränssnittet. Man kan endast beställa rapporter om de anmälningar och uppgifter som beställaren har fått fullmakt för. Rapporter kan beställas via e-tjänsten eller laddningstjänsten, om den inloggade personen i handelsregistret eller Företags- och organisationsdatasystemet (FODS) antecknats en organroll eller getts fullmakten "anmäla löneuppgifter".

 • 600 Sammandrag över betalarens löneuppgifter
 • 610 Sammandrag av fel som observerats i anmälningar
 • 500 Inkomsttagarens inkomstregisterutdrag
 • 618 Sammandrag över betalarens anmälningar om löneuppgifter per inkomstslag (engångsbeställning)

Rapporterna beställs på sidan Beställningar i inkomstregistrets e-tjänst.

 • 600 Sammandrag över betalarens löneuppgifter (engångsbeställning)
 • 602 Sammandrag över betalarens anmälningar om löneuppgifter (engångsbeställning) (slopas 1.1.2021) 
 • 603 Sammandrag över betalarens anmälningar om löneuppgifter (stående beställning) (slopas 1.1.2021)
 • 604 Sammandrag över arbetsgivarens separata anmälningar (engångsbeställning) (slopas 1.1.2021)
 • 605 Sammandrag över arbetsgivarens separata anmälningar (stående beställning) (slopas 1.1.2021)
 • 608 Antalet betalarens material och anmälningar om inkomstuppgifter (engångsbeställning) (slopas 1.1.2021)
 • 609 Antalet betalarens material och anmälningar om inkomstuppgifter (stående beställning) (slopas 1.1.2021)
 • 610 Sammandrag av fel som observerats i anmälningar (engångsbeställning)
 • 611 Sammandrag av fel som observerats i anmälningar (stående beställning)

Rapporterna hämtas ur e-tjänsten

Rapporterna skapas på sidan Beställningar oberoende av genom vilken kanal beställningen gjorts. Rapporterna är tillgängliga i PDF-format.  Undantag utgörs av rapport 618 Sammandrag över betalarens anmälningar om löneuppgifter per inkomstslag som är i CSV-format. Det tar en stund att skapa den beställda rapporten. Man kan granska, skriva ut eller spara den beställda rapporten i punkten Senaste hämtning.

En instruktionsvideo om beställning och granskning av rapporter i inkomstregistrets e-tjänst har publicerats.

Se instruktionsvideon: Så här använder du inkomstregistret − Beställ rapporter, på finska (YouTube, längd 3:36 min)

Läs mera om hur rapporterna skapas: Inkomstuppgifter − Beräkningsregler, på finska

Läs mera om innehållet i rapporterna: Rapporter ur inkomstregistret, på finska (pdf)