Allmän och begränsad skattskyldighet för samfund

Har getts
1.4.2021
Diarienummer
VH/8343/00.01.00/2020
Giltighet
1.4.2021 - Tills vidare
Bemyndigande
2 § 2 mom. i lagen om Skatteförvaltningen (503/2010)

Anvisningen finns tyvärr inte ännu på svenska. Vi publicerar den på svenska så snabbt som möjligt.

Anvisningen på finska: Yhteisön yleinen ja rajoitettu verovelvollisuus