Versionshistoria

Har getts Dokumentets namn Ändringar
8.3.2007 Den nya aktiebolagslagen och dess inverkan på beskattningen Anvisningens giltighet har upphört. Anvisningens innehåll har i tillämpliga delar överförts till följande Skatteförvaltningens anvisningar:

Har ersatts av anvisningen:
Utbetalning av medel från fonder som hänförs till fritt eget kapital i beskattningen Beskattning av dividendinkomster Företagsomstrukturering och beskattning – fusion Ändring av verksamhetsformen till aktiebolag