Scam messages have been sent out in the Tax Administration’s name. Read more about scams.

Välisriigi ettevõte soomes: maksustamisteatis

Tere tulemast soome!

See juhend on mõeldud ehitusettevõtetele, kelle Soome tuleku põhjus on osalemine ehitushankes.

Enne hankekonkursil osalemist või tegevuse alustamist tuleb välja selgitada, kuidas mõjutab võimalik lepingu sõlmimine ettevõtte maksustamisega seosnevaid asjaolusid  ja millised on sellega kaasnevad majanduslikud mõjud. Tähelepanu tuleb pöörata ka asjaolule, et vajalike avalduste menetlemine maksuametis ja ettevõtte või ettevõtte töötajate maksuametis registreerimine võib võtta aega nädalaid. Kui nõuded ja tingimused on ettevõttele õigel ajal teada ja ettevõttel on võimalus  eelnevalt valmistuda, kiirendab see asjaajamist oluliselt.

Käesolevasse juhendisse on kogutud olulisimad teemad, millest võite alustada.

Püsiv tegevuskoht ja soome maksuameti registrid

Püsiv tegevuskoht mõjutab ettevõtte maksukohustust ja äritegevusega kaasnevaid kulusid Soomes. Kui ettevõttel on Soomes püsiv tegevuskoht, tekib Soomel õigus maksustada Soomest saadud tulu . Uurige välja, kas teie ettevõttel tekib Soomes püsiv tegevuskoht. Selleks on hea abivahend maksuameti kodulehel asuv nõustamisvahend.

Tööandjate register ja palgaandmete deklareerimine

Ettevõte, kellel on Soomes püsiv tegevuskoht ja töötajad

 • Registreerige ettevõte tööandjate registris.
 • Esitage regulaarselt tuluregistrisse nii töötasude deklaratsioonid kui ka tööandja erideklaratsioonid.
 • Tasuge ettevõtte väljamakstud töötasude pealt kinnipeetav tulumaks või tuluallikamaks ja tasuge tööandja haiguskindlustusmaksed.

Ettevõte, kellel puudub Soomes püsiv tegevuskoht, kuid on seal töötajad

 • Kui mõni ettevõtte töötajatest viibib Soomes kauem kui 6 kalendrikuud või on Soomes kindlustatud, peab ettevõte esitama tuluregistrisse töötaja töötasude deklaratsioonid. Mõningatel juhtudel tuleb esitada töötasude deklaratsioonid ka renditöötajate kohta.
 • Ettevõte võib võtta end tööandjate registris arvele ka vabatahtlikult. Sellisel juhul tuleb tasuda töötasude pealt kinnipeetav tulumaks ja pidada kinni töötaja haiguskindlustusmaks. Soovitame seda võimalust põhjusel, et sellisel juhul on töötajatel oma maksuasju lihtsam ajada.
 • NB! Mõningatel juhtudel peab esitama ettevõte tuludeklaratsiooni ka olukorras, kus ettevõttel puudub Soomes püsiv tegevuskoht.

Tulumaksu ettemaksuregister

Tulumaksu ettemaksuregister on üks maksuameti olulisimaid registreid. Registreerides ettevõtte tulumaksu ettemaksuregistris, ei pea makse tegija ettevõttele väljamakstud tasu pealt kinnipeetavat tulumaksu tasuma. Tulumaksu ettemaksuregistrisse registreerumisega osutab ettevõte makse tegijale, et ettevõte tegeleb enda maksukohustustega iseseisvalt.

Kui ettevõttel on Soomes ainult üks lepinguline kohustus, siis sellisel juhul on tulumaksu ettemaksuregistri alternatiiviks tuluallikamaksukaart. Ettevõte võib taotleda tuluallikamaksukaarti kuni konkreetse tellimuslepingu kehtivusaja lõpuni.

Käibemaksukohustuslaste register

Käibemaksu tasutakse kaupade ja teenuste müügi pealt. Juba varakult tasub välja uurida, kas ettevõte on vaja Soome käibemaksukohustuslaste registris registreerida või mitte.

Kas teie töötaja maksab soomes makse?

Töötaja maksukohustust mõjutab see, kui kaua ta Soomes viibib – kas maksimaalselt kuus kalendrikuud või kauem. Maksukohustust mõjutab ka see, kas tasu maksab Soome või välisriigi ettevõte ja millise riigi maksulepingut kohaldatakse.

Töötajate erigrupid

Soome maksustamise kord sisaldab erisätteid, mis mõjutavad teatud töötajagruppe, näiteks ehitus- ja renditöötajaid.

 • Ehitaja ei tohi alustada töö tegemist enne, kui ta on registreeritud maksunumbriregistris.
 • Renditöötaja peab mõningatel juhtudel taotlema maksuametilt tulumaksu ettemaksete määramist.
 • Renditööjõudu kasutavatel välisriigi tööandjatel on mitmeid tööandja- ja deklareerimiskohustusi.

Muud asjaolud, millega arvestada

 • Ühise ehitusobjekti peatöövõtja peab igal kuul deklareerima objekti töötajate andmed. Välisriigi tööandja peab esitama peatöövõtjale oma töötajate andmed enne, kui tema töötajad tööle asuvad.
  • Kui välisriigi ettevõte on Soomes ehitustööde tellija, tuleb teatud juhtudel kord kuus deklareerida Soomes sooritatavate ehitusteenuste töövõtuandmed maksuametis.
 • Kui välisriigis registreeritud sõidukit kasutatakse Soomes, kaasnevad sellega ajalised jm piirangud. Enne sõiduki Soome toomist tuleks end vastavate piirangutega kurssi viia. Ettevõtte sõiduauto ja isikliku sõiduauto kohta kehtivad erinevad nõuded.
 • Maksualane asjaajamine on osaliselt elektrooniline.

Ettevõtte tegevuse lõpetamine või muutmine

Kui ettevõtte äritegevus Soomes lõpeb, tuleb sellest kindlasti maksuametit teavitada. Esitage äritegevuse muudatusi puudutavad andmed muutmis- või lõpetamisavaldusega. Pärast lõpetamist tuleb esitada ka vajalikud maksudeklaratsioonid.

Tutvuge juhenditega aadressil vero.fi (inglise, soome ja rootsi keeles)

Välisriigi ettevõte Soomes (Ulkomainen yritys Suomessa) – põhjalik info välisriigi ettevõtte maksustamise kohta eri olukordades.

Soome tööle (Töihin Suomeen) – juhised töötajate maksusüsteemi kohta.

Soome maksuameti registrid:

Küsige julgelt!

Juhul, kui te ei leia sellest juhendist või aadressilt vero.fi oma küsimusele vastust, võtke ühendust meie klienditeenindusega.

Vero.fi klienditeenindus (Vero.fi/palvelunumerot)

 

 

Page last updated 7/9/2020