Ilmoitus ennakonpidätyksen toimittamisesta Suomessa, kun työ tehdään muussa Pohjoismaassa (NT1-tiedot)

NT1-tiedot annetaan 1.1.2019 alkaen palkkatietoilmoituksella tulorekisteriin (tulorekisteri.fi). Ilmoitus on annettava viimeistään 5 kalenteripäivänä ensimmäisen ulkomaan työskentelystä maksetun palkan maksupäivän jälkeen, kun työntekijä on aloittanut työskentelyn toisessa Pohjoismaassa.