Veronpalautuksiin liittyviä huijausviestejä liikkuu tekstiviesteinä. Lue lisää huijausviesteistä

Konsernissa tapahtuneiden yhtiömuutosten ilmoittaminen (5201)

Tällä lomakkeella yhteisö antaa ilmoituksen Verohallinnolle, kun yhteisöstä tulee tonnistoverovelvollinen tai kun se aloittaa toiminnan julkisesti noteerattuna yhtiönä, pankkina, vakuutuslaitoksena, Eurooppa-yhtiönä tai Reit-yhtiönä. Yhteisöstä tulee tällöin suuryritysasiakas.

Suuryritysasiakkaana olevan konsernin emoyhtiö antaa tällä lomakkeella ilmoituksen Verohallinnolle, kun

  • konserniin tulee uusi yhteisö tai yhtiö, joka ei ole keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö tai asunto-osakeyhtiö
  • yhteisö tai yhtiö lakkaa kuulumasta konserniin
  • konsernissa tapahtuu sellainen yritysjärjestely, joka on mainittu elinkeinotulon verottamisesta annetussa laissa
  • konserniin kuuluva yhteisö tai yhtiö muuttuu keskinäiseksi kiinteistöyhtiöksi tai asunto-osakeyhtiöksi.

Ilmoita verkossa

Anna veroilmoitus OmaVerossa 

Lomake lähetetään osoitteeseen:
Verohallinto
Yhteisölomakkeiden optinen lukupalvelu
PL 200
00052 VERO