Ilmoitus vapaaehtoisen yksilöllisen eläkevakuutuksen ja pitkäaikaissäästämissopimuksen siirrosta (3601)

Tällä lomakkeella ilmoitetaan vapaaehtoisen yksilöllisen eläkevakuutuksen takaisinostoarvon siirrosta tai pitkäaikaissäästämissopimuksen säästövarojen siirrosta toisessa Euroopan talousalueen valtiossa asuvasta vakuutuslaitoksesta otettuun eläkevakuutukseen, jos siirrettyä takaisinostoarvoa tai säästövaroja ei lueta veronalaiseksi tuloksi siirtämisen vuoksi.

Tiedot on toimitettava Verohallintoon 60 päivän kuluessa siirtopäivästä.

Lomakkeet lähetetään osoitteeseen: 
Vuosi-ilmoitusten optinen lukupalvelu 
PL 300 
00052 VERO