Arvonlisäveron erityisjärjestelmä oikaisuvaatimus (9568)

Tällä lomakkeella

  • voit tehdä arvonlisäveron erityisjärjestelmän päätöstä koskevan oikaisuvaatimuksen (kohta 5) verotuksen oikaisulautakunnalle
  • voit ilmoittaa korjauksia (kohdat 7 ja 8) silloin, kun korjauksen antamisen määräaika on ylittynyt tunnistamisjäsenvaltiossa, mutta ilmoitustietoja voi vielä antaa suoraan Suomeen
  • voit ilmoittaa korjaukset tunnistamisjäsenvaltiolle annettuun viimeiseen ilmoitukseen ja sitä aiempien verokausien ilmoituksiin (Suomi on kulutusjäsenvaltio). Näitä korjauksia et voi enää ilmoittaa tunnistamisjäsenvaltioon erityisjärjestelmässä. 

Lomakkeen palautusosoite on lomakkeen etusivulla.