8A Luettelo yhteisön omistamista arvopapereista ja arvo-osuuksista (3079)

Tällä lomakkeella tehdään ns. arvovertailu yhteisön muuhun kuin vaihto- tai sijoitusomaisuuteen kuuluvien arvopapereiden poistamattomien hankintamenojen ja vertailuarvojen (aikaisemmin verotusarvojen) välillä. Vertailu tehdään kaikista julkisesti noteeratuista arvopapereista, sijoitusrahasto-osuuksista ja noteeraamattomista osakkeista.

Lomake lähetetään osoitteeseen:
Verohallinto
Yhteisölomakkeiden optinen lukupalvelu
PL 200, 00052 VERO