79A Vaatimus maatalouden koulutusvähennyksestä (3007)

Tällä lomakkeella maataloutta harjoittava työnantaja voi vaatia koulutusvähennystä tuloverotuksessa. Koulutusvähennyksestä on säädetty maatilatalouden tuloverolain 10 f §:ssä.

Paperilomake lähetetään osoitteeseen:
Verohallinto
Yhteisölomakkeiden optinen lukupalvelu
PL 200, 00052 VERO