74 Laskelma ulkomaisen väliyhteisön tulo-osuudesta (3097)

Lomakkeen täyttää verovelvollinen, johon sovelletaan ulkomaisten väliyhteisöjen osakkaiden verotuksesta annettua lakia (16.12.1994/1217).

Lomake lähetetään osoitteeseen:
Verohallinto
Yhteisölomakkeiden optinen lukupalvelu
PL 200, 00052 VERO