71B Veronalaiset luovutusvoitot ja verotuksessa vähennyskelpoiset luovutustappiot (3058)

Tätä lomaketta käyttävät osakeyhtiöt, osuuskunnat, säästöpankit ja keskinäiset vakuutusyhtiöt (ei kuitenkaan pääomasijoitusyhtiöt).

Lomakkeella ilmoitetaan veronalaiset luovutus- ja purkuvoitot sekä verotuksessa vähennyskelpoiset luovutus- ja purkutappiot, jotka ovat syntyneet verovuoden aikana myydyistä tai muuten luovutetuista elinkeinotoiminnan tulolähteeseen kuuluneista käyttöomaisuusosakkeista tai yhtymäosuuksista.

Lomake lähetetään osoitteeseen:

Verohallinto
Yhteisölomakkeiden optinen lukupalvelu
PL 200, 00052 VERO

Sivu on viimeksi päivitetty 27.4.2022