71A Verovapaat luovutusvoitot ja verotuksessa vähennyskelvottomat luovutustappiot (3057)

Tätä lomaketta käyttävät osakeyhtiöt, osuuskunnat, säästöpankit ja keskinäiset vakuutusyhtiöt (ei kuitenkaan pääomasijoitusyhtiöt).

Lomakkeella ilmoitetaan verovapaat luovutus- ja purkuvoitot sekä verotuksessa vähennyskelvottomat luovutus- ja purkutappiot, jotka ovat syntyneet verovuoden aikana myydyistä tai muuten luovutetuista elinkeinotoiminnan tulolähteeseen kuuluneista käyttöomaisuusosakkeista.

Lomake lähetetään osoitteeseen:
Verohallinto
Yhteisölomakkeiden optinen lukupalvelu
PL 200, 00052 VERO