Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Varainsiirtoveroprosentit muuttuvat ja ensiasunnon verovapaus poistuu

Hallitus esittää, että kiinteistöjen sekä asunto-osakkeiden ja muiden arvopapereiden varainsiirtoveroprosentit alenevat.

Esityksen mukaan 

  • kiinteistöjen varainsiirtoverokanta alenee 4 prosentista 3 prosenttiin
  • asunto- ja kiinteistöosakkeiden varainsiirtoverokanta alenee 2 prosentista 1,5 prosenttiin
  • muiden arvopapereiden varainsiirtoverokanta alenee 1,6 prosentista 1,5 prosenttiin.

Jos laki hyväksytään, se tulee voimaan vuodenvaihteessa, mutta sitä sovelletaan takautuvasti jo torstaista 12.10.2023 alkaen. Kauppoja loppuvuonna tehneille asiakkaille Verohallinto palauttaa liikaa maksetun varainsiirtoveron korkoineen ensi vuoden alkupuolella.

Ensiasunnon varainsiirtoverovapaus poistuu

Hallitus esittää myös, että ensiasuntojen verovapaus poistuu 1.1.2024 alkaen. Vuonna 2023 tehdyt ensiasuntojen kaupat ovat vielä verottomia. Jos kauppakirja on allekirjoitettu viimeistään 31.12.2023, ensiasunnosta ei tarvitse maksaa varainsiirtoveroa. 

Sopimuksen allekirjoituspäivä ratkaisee veroprosentin tai verovapauden

Sitovan sopimuksen allekirjoituspäivä ratkaisee sen, mitä veroprosenttia kauppaan sovelletaan tai saako ostaja ensiasunnon varainsiirtoverovapauden. Esimerkiksi uudiskohteissa omistus- tai hallintaoikeuden siirtymisellä ei ole merkitystä. Samoin jos asuntokaupasta on tehty esisopimus ennen lain voimaan tuloa, sitovan sopimuksen allekirjoituspäivä on ratkaiseva.

Esimerkki 1. Uudiskohteen asunto-osakkeiden kauppa on tehty 11.10.2023. Omistus- ja hallintaoikeus siirtyvät 15.1.2024. Kun kauppakirja on allekirjoitettu ennen hallituksen esityksen antamispäivää 12.10.2023, luovutukseen sovelletaan 2 %:n verokantaa. Ostaja ei hyödy uudesta alemmasta verokannasta.

Esimerkki 2. Osakkeiden kaupasta tehdään esisopimus 15.9.2023. Lopullinen sitova kauppakirja allekirjoitetaan 15.11.2023. Kun kauppakirja on allekirjoitettu hallituksen esityksen antamispäivän jälkeen, luovutukseen sovelletaan uutta 1,5:n % verokantaa.

Esimerkki 3. Uudiskohteen asunto-osakkeiden kauppa on tehty 31.12.2023 allekirjoitetulla kauppakirjalla. Asunto valmistuu ja se otetaan vakituiseen asumiskäyttöön 15.4.2024. Ostaja saa muiden edellytysten täyttyessä ensiasunnon varainsiirtoverovapauden hyödykseen.

Esimerkki 4. Kiinteistön (maapohjan) kauppa on tehty 31.12.2023. Ostaja rakennuttaa kiinteistölle omakotitalon, joka valmistuu ja otetaan vakituiseen asumiskäyttöön 15.11.2024. Lainhuutoa kiinteistöön haetaan tammikuussa 2024. Varainsiirtoveroilmoitus annetaan ja vero maksetaan ennen lainhuudon hakemista uuden 3 % verokannan mukaan. Ostaja saa muiden edellytysten täyttyessä ensiasunnon verovapauden hyödykseen ja hän voi hakea varainsiirtoveron palautusta, kun asuinrakennus valmistuu ja se otetaan vakituiseen asumiskäyttöön. 

Toimi näin, jos ostat asunnon loppuvuonna

Loppuvuonna sinun pitää ilmoittaa ja maksaa varainsiirtovero vielä vanhojen veroprosenttien mukaan, koska ne ovat voimassa vuoden 2023 loppuun saakka. Verohallinto palauttaa liikaa maksetun veron korkoineen ensi vuoden puolella ilman eri hakemusta.

Jos ilmoittamisen ja maksamisen määräpäivä on vasta vuoden 2024 puolella, varainsiirtoveroilmoitus ja maksu kannattaa tehdä vasta vuodenvaihteen jälkeen. Silloin voit ilmoittaa ja maksaa veron uusilla matalammilla prosenteilla.

Jos ostat vanhan asunto-osakkeen 31.12.2023 mennessä ja käytät kaupanteossa kiinteistönvälittäjää, maksa varainsiirtovero kaupanteon yhteydessä. Asuntokauppaasi sovelletaan takautuvasti uusia verokantoja. Verohallinto palauttaa sinulle liikaa maksamasi veron ensi vuoden puolella ilman eri hakemusta. Tarkista OmaVerossa, että Verohallinnolla on tiedossa tilinumerosi.

Jos ostat vanhan asunto-osakkeen etkä käytä kiinteistönvälittäjää, ilmoita ja maksa varainsiirtovero kahden kuukauden kuluessa siitä, kun olet allekirjoittanut kauppakirjan tai muun sopimuksen.

  • Jos sopimus on allekirjoitettu 1.11. tai sen jälkeen, on ilmoittamisen ja maksamisen määräaika vasta vuoden 2024 puolella. Voit ilmoittaa ja maksaa veron määräajassa vuodenvaihteen jälkeen uusilla veroprosenteilla.
  • Jos allekirjoitit sopimuksen ennen 1.11., ilmoita ja maksa varainsiirtovero vielä vanhoilla veroprosenteilla. Verohallinto palauttaa sinulle liikaa maksamasi veron ensi vuoden puolella ilman eri hakemusta. Tarkista OmaVerossa, että Verohallinnolla on tiedossa tilinumerosi.

Jos ostat asunto-osakkeen uudiskohteesta, ilmoita ja maksa varainsiirtovero kahden kuukauden kuluessa omistusoikeuden siirtymisestä.

  • Jos omistusoikeus on siirtynyt 1.11. tai sen jälkeen, on ilmoittamisen ja maksamisen määräaika vasta vuoden 2024 puolella. Voit ilmoittaa ja maksaa veron määräajassa vuodenvaihteen jälkeen uusilla veroprosenteilla.
  • Jos omistusoikeus on siirtynyt ennen 1.11., ilmoita ja maksa varainsiirtovero vielä vanhoilla veroprosenteilla. Verohallinto palauttaa sinulle liikaa maksamasi veron ensi vuoden puolella ilman eri hakemusta. Tarkista OmaVerossa, että Verohallinnolla on tiedossa tilinumerosi.

Jos ostat kiinteistön, ilmoita ja maksa varainsiirtovero ennen lainhuudon hakemista, kuitenkin viimeistään 6 kuukauden kuluessa kauppakirjan tai muun sitovan sopimuksen allekirjoittamisesta. Jos haet lainhuutoa vasta 1.1.2024 tai sen jälkeen, voit ilmoittaa ja maksaa veron uudella alemmalla veroprosentilla.

Lisätietoa

Näin teet varainsiirtoveroilmoituksen ja maksat veron

Näin tarkistat tilinumerosi OmaVerossa

Sivu on viimeksi päivitetty 6.11.2023