Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Verohallinto täsmentää muutoksenhakuohjeitaan korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen vuoksi

Uutinen, 29.2.2024

Verohallinto täsmentää verotuspäätösten mukana lähteviä muutoksenhakuohjeitaan. Ohjeessa kerrotaan jatkossa nykyistä selvemmin, että asiointitavasta riippumatta oikaisuvaatimuksen pitää olla perillä Verohallinnossa viimeistään määräajan viimeisenä päivänä kello 16.15.

Korkein hallinto-oikeus antoi 26.2.2024 päätöksen, joka koski verotuspäätökseen liitettyä muutoksenhakuohjetta (KHO:2024:22). Korkeimman hallinto-oikeuden mukaan muutoksenhakuohje oli virheellinen, koska siitä ei käynyt riittävän selvästi ilmi, että oikaisuvaatimuksen on oltava perillä muutoksenhakuajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä kello 16.15 myös siinä tapauksessa, että verovelvollinen tekee oikaisuvaatimuksensa sähköisen asiointipalvelun kautta.

Oikaisuvaatimus jätettiin tutkimatta, koska se oli myöhässä

Kyseisessä tapauksessa asiakas oli tehnyt tuloverotustaan koskevan oikaisuvaatimuksen OmaVero-palvelussa muutoksenhakuajan viimeisenä päivänä kello 18.33. Hänen vaatimuksensa oli jätetty tutkimatta verotuksen oikaisulautakunnassa ja hallinto-oikeudessa, koska oikaisuvaatimus oli myöhästynyt.

Korkein hallinto-oikeus totesi, että laissa asetettuja muutoksenhaun määräaikoja on vakiintuneesti sovellettu niin, että ne päättyvät määräajan viimeisenä päivänä kello 16.15 myös sähköistä asiointia käytettäessä. Verotuspäätökseen liitetty muutoksenhakuohje kuitenkin tuki asiakkaan omaa päätelmää, jonka mukaan OmaVerossa oikaisuvaatimusta ei tarvitsisi tehdä tiettyyn kellonaikaan mennessä, vaan määräaika päättyisi vasta kyseisen vuorokauden vaihtuessa.

Korkein hallinto-oikeus katsoi, ettei oikaisuvaatimusta voida jättää tutkimatta, jos se on virheellisen muutoksenhakuohjeen vuoksi tehty myöhässä. Tämän vuoksi korkein hallinto-oikeus palautti verovelvollisen oikaisuvaatimuksen verotuksen oikaisulautakunnalle uudelleen käsiteltäväksi.

Muutoksenhakuohjetta tarkennetaan mahdollisimman pian

Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen vuoksi Verohallinto täsmentää päätöksiinsä liitettäviä muutoksenhakuohjeita. Muutoksenhakuohjeissa kerrotaan jatkossa nykyistä selvemmin, että asiointitavasta riippumatta oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä Verohallinnossa viimeistään määräajan viimeisenä päivänä kello 16.15.

Muutos tehdään uusiin päätöskirjeisiin mahdollisimman pian. Verohallinnon ei ole mahdollista lähettää asiakkaille korjattuja muutoksenhakuohjeita jo tehtyihin verotuspäätöksiin. Jos päätöksen liitteenä olevassa muutoksenhakuohjeessa ei mainita kellonaikaa 16.15, OmaVerossa tehty oikaisuvaatimus voidaan myöhästymisestä huolimatta tutkia, kunhan se on saapunut Verohallintoon viimeistään muutoksenhakuajan viimeisen päivän aikana.

Lue lisää:

Sivu on viimeksi päivitetty 29.2.2024