Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Teetitkö viime vuonna kotitalousvähennykseen oikeuttavaa työtä? Hae nyt verohyötyä mm. hoivatyöstä, siivouksesta tai remontista

Verohallinnon tiedote, 10.4.2024

Kotitalousvähennys on yksi suosituimmista verovähennyksistä, jota haki vuodelta 2022 noin puoli miljoonaa henkilöä. Viime vuonna teetetyistä töistä voi hakea vähennystä täydentämällä omaa esitäytettyä veroilmoitustaan nyt.

Arviolta noin puoli miljoonaa henkilöä on tänä keväänä hakemassa kotitalousvähennystä vuoden 2023 verotuksessa. Kotitalousvähennystä haetaan täydentämällä esitäytettyä veroilmoitusta, jonka määräpäivä on useimmilla palkan- tai eläkkeensaajilla joko 7.5., 14.5. tai 21.5. Oma määräpäivä selviää esitäytetystä veroilmoituksesta.

Kotitalousvähennystä voi saada tavallisista kotitalous-, hoiva- tai hoitopalveluista tai kunnossapito- ja perusparannustöistä, joita ostetaan kotiin tai vapaa-ajan asunnolle. Tällaisia töitä ovat esimerkiksi siivous, lastenhoito tai remontti. Vähennystä voi saada myös, jos työtä ostaa omalle vanhemmalleen.

- Toisin kuin moni muu verovähennys, kotitalousvähennys pienentää maksettavien verojen määrää, ei verotettavien tulojen määrää. Siksi esimerkiksi paljon hoitotyötä ostanut voi säästää veroissa jopa 3 500 euroa kotitalousvähennyksen ansiosta, sanoo Verohallinnon ylitarkastaja Petri Manninen.

Vuonna 2022 kotitalousvähennykseen oikeuttavia kustannuksia ilmoitettiin Verohallintoon kaikkiaan 1,5 miljardin euron edestä.

Näin paljon kotitalousvähennystä voi saada

Kotitalousvähennystä voi saada enimmillään 3 500 euroa, jos on teettänyt kotitalous-, hoiva- tai hoitotyötä tai luopunut öljylämmityksestä. Näiden töiden osalta verovähennystä voi saada 60 prosenttia työn osuudesta, jos työn ostaa yritykseltä.

Muiden remonttien kuin öljylämmityksestä luopumisen kohdalla kotitalousvähennystä voi saada 40 prosenttia työn osuudesta, kuitenkin korkeintaan 2 250 euroa.

Kotitalousvähennystä on vuoden 2024 alusta alkaen saanut myös kotona annettavasta fysio- tai toimintaterapiasta. Tänä keväänä täytettävä veroilmoitus koskee vuotta 2023, eikä vuoden 2023 fysio- tai toimintaterapiakuluista voi saada kotitalousvähennystä.

Kotitalousvähennyksessä on 100 euron omavastuu.

Kaikkiaan 50 000 asiakasta ilmoitti osan veroilmoitustiedoista paperilla, osan OmaVerossa

Helpoin tapa hakea kotitalousvähennystä on ilmoittaa tiedot teettämästään työstä esitäytetyllä veroilmoituksella OmaVerossa. Veroilmoitukseen merkitään työn tekijän tiedot, maksettu määrä arvonlisäveroineen sekä työn osuus maksetusta määrästä.

Viime vuonna peräti 50 000 asiakasta ilmoitti osan veroilmoitustiedoista OmaVerossa, mutta jonkin tietyn asian paperilomakkeella. Yksi yleisimmin paperilomakkeella ilmoitetuista tiedoista oli kotitalousvähennys.

- Haluamme muistuttaa digitaitoisia "sekailmoittajia", että myös kotitalousvähennys kannattaa ilmoittaa OmaVerossa, Manninen sanoo.

Veroilmoituksen liitteitä ei pidä lähettää Verohallintoon, vaan säilyttää itsellä. Verohallinto pyytää niitä tarvittaessa.

Osalla asiakkaista kotitalousvähennystiedot automaattisesti veroilmoituksella

Tänä keväänä reilun kuuden tuhannen henkilön esitäytetyssä veroilmoituksessa on automaattisesti kotitalousvähennyksen hakemiseen tarvittavat tiedot, jotka ovat tulleet veroilmoitukseen suoraan palveluntarjoajalta.

Verohallinto otti vuoden 2023 alussa käyttöön ohjelmistorajapinnan, jonka kautta tiedot siirtyvät palveluntarjoajalta, kuten hoivapalvelu- tai siivousyhtiöltä Verohallintoon.

Toistaiseksi kotitalousvähennysrajapintaa hyödyntäviä yrityksiä on vasta kourallinen, eli valtaosan kotitalousvähennystä hakevista asiakkaista pitää edelleen ilmoittaa vähennys itse.

- Kun kotitalousvähennykseen oikeuttavia palveluita tarjoavat yritykset tulevaisuudessa siirtyvät hyödyntämään kotitalousvähennysrajapintaa nykyistä enemmän, monen asiakkaan veroilmoittaminen helpottuu. Monella ikäihmisellä kotitalousvähennys on nykyisin ainoa esitäytettyyn veroilmoitukseen tehtävä muutos, sanoo ict-asiantuntija Mika Hyyrynen Verohallinnosta.

Kotitalousvähennystiedot ovat esitäytetyllä veroilmoituksella valmiiksi myös, jos henkilö on ilmoittanut ne verokorttia hakiessa. Kaikki veroilmoituksessa valmiina olevat tiedot pitää tarkistaa.

Suuret sähköenergiakulut alkuvuonna 2023? Hae sähkövähennystä

Viime vuodelta voi lisäksi saada sähkövähennystä, jos sähköenergian yhteenlasketut kulut vuoden 2023 tammi–huhtikuulta ylittivät 2 000 euroa. Sähkövähennystä voi saada vakituisen asunnon sähköenergiakuluista.

Vähennys on 60 prosenttia 2 000 euroa ylittävistä kuluista, korkeintaan 2 400 euroa yhtä vakituista asuntoa kohti. Kotitalousvähennyksellä ja sähkövähennyksellä on yhteinen 100 euron omavastuu.

Sähkövähennystä on voinut hakea verokorttihakemuksen yhteydessä jo aikaisemmin arvioimalla tammi–huhtikuun 2023 sähköenergiakulujen määrän. Tällaisessa tilanteessa veroilmoitukseen pitää korjata toteutuneet sähköenergian kustannukset.

- Sähkövähennystä on toki mahdollista hakea viime vuodelta veroilmoituksella, vaikkei olisikaan ilmoittanut korkeita sähköenergiakulujaan aikaisemmin verokortilla, Manninen sanoo.

Sähkövähennys ilmoitetaan OmaVerossa kotitalousvähennyksen yhteydessä.

FAKTA: Veroilmoituskevät 2024

  • Veroilmoituksen tarkistamisen ja täydentämisen aika on suurimmalla osalla nyt.
  • Palkansaajien ja eläkeläisten esitäytetyt veroilmoitukset löytyvät OmaVerosta.
  • Palkansaajilla ja eläkeläisillä veroilmoitusten täydentämisen määräpäivät ovat 7.5., 14.5. ja 21.5. Oma määräpäivä näkyy esitäytetystä veroilmoituksesta.
  • OmaVerossa veroilmoitusta voi täydentää vielä määräpäivänä. Jos tiedot haluaa ilmoittaa paperilomakkeella, pitää lomakkeen olla perillä Verohallinnossa määräpäivään mennessä.
  • Huhtikuussa Verohallinto muistuttaa tekstiviestillä 20 000 asiakasta täydentämään esitäytettyä veroilmoitusta OmaVerossa paperilomakkeen sijaan. Tekstiviesti tulee lähettäjältä Vero Skatt eikä se tietoturvasyistä sisällä linkkejä.
  • Toiminimiyrittäjien, maataloudenharjoittajien sekä heidän puolisoidensa esitäytettyjen veroilmoitusten määräpäivä oli 2. huhtikuuta. Jos unohdit ilmoittaa tietoja, katso täältä ohjeet ja toimi heti.
  • Verohallinto lähettää keväällä kaikkiaan 5,6 miljoonaa esitäytettyä veroilmoitusta.

Lisätietoja asiakkaille:

Kotitalousvähennys

Sähkövähennys

Esitäytetty veroilmoitus

Seniori, näin hoidat veroasiasi OmaVerossa

Sivu on viimeksi päivitetty 10.4.2024