Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Verohallinto voi vinkata, että maksat liikaa veroja – syynä esimerkiksi puuttunut kotitalousvähennys

Verohallinnon tiedote, 24.8.2023

Verohallinto voi ehdottaa asiakkaalle verokortin päivittämistä, jos tämän veroprosentti vaikuttaa liian korkealta tai matalalta. Verohallinto on elokuussa ehdottanut 7 300 asiakkaalle veroprosentin alentamista kotitalousvähennyksen vuoksi. Mukana on ensimmäistä kertaa tapauksia, joissa Verohallinto on saanut tiedon vähennyksestä kotitaloustyön tehneeltä yritykseltä uuden rajapinnan kautta.

Viimeksi valmistuneessa vuoden 2021 verotuksessa lähes 3,5 miljoonaa suomalaista sai palautuksia maksettuaan vuoden aikana liikaa tuloveroja. Liian vähän tuloveroja maksoi noin 850 000 suomalaista, joille tuli näin ollen maksettavaksi jäännösveroja eli mätkyjä.

Verohallinto pyrkii jo vuoden aikana korjaamaan tilannetta. Verohallinto vertaa asiakkaan voimassa olevan verokortin tietoja asiakkaan kuluvan vuoden toteutuneisiin tietoihin ja ehdottaa verokortin muuttamista, jos asiakkaan tulot tai vähennykset ovat olennaisesti muuttuneet tai jos verokortin tuloraja vaikuttaa olevan liian pieni.

Suomi.fi-viestit käyttöön ottaneet asiakkaat saavat tiedon verokorttiehdotuksesta sähköpostitse tai Suomi.fi-sovellukseen, ja itse ehdotus löytyy OmaVerosta. Asiakas voi siellä valita, haluaako hän hyväksyä ehdotuksen uudeksi veroprosentiksi. Asiakas voi myös muuttaa tietoja ennen ehdotuksen hyväksymistä. Jos asiakas ei hyväksy Verohallinnon tekemää ehdotusta, veroprosentti ei muutu. Paperilla asioiville asiakkaille ehdotus lähetetään postitse.

Esimerkiksi elokuussa Verohallinto on lähettänyt ehdotuksen uudesta veroprosentista 8 537 asiakkaalle.

– Haluamme tällä menettelyllä herätellä asiakkaita pitämään veroprosenttinsa ajan tasalla, jotta he välttyvät ikäviltä yllätyksiltä mätkyjen muodossa, kertoo menettelypäällikkö Päivi Ylitalo Verohallinnosta.

Uusi rajapinta tuo kotitalousvähennystiedot valmiiksi OmaVeroon

Verohallinto avasi tämän vuoden alussa rajapinnan, jonka kautta kotitalousvähennykseen oikeuttavaa työtä, kuten kotisiivouksia tai remontteja, tekevät yritykset voivat ilmoittaa kotitalousvähennykseen tarvittavat tiedot Verohallinnolle asiakkaidensa puolesta.

– Rajapinnan käyttöönotto vaatii muutoksia yrityksen käyttämään taloushallinto-ohjelmistoon, ja niihin menee tietysti aikaa. Ensimmäiset yritykset ovat saaneet rajapinnan käyttöön nyt kuluvana kesänä ja olemme saaneet sen kautta tähän mennessä 672 kotitalousvähennysilmoitusta, kertoo rajapintakehitystä koordinoiva Mika Hyyrynen Verohallinnosta.

Yrityksen rajapinnan kautta ilmoittama kotitalousvähennys siirtyy asiakkaan tietoihin Verohallinnon järjestelmiin, minkä seurauksena Verohallinto voi ehdottaa asiakkaalle veroprosentin alentamista.

– Elokuussa lähteneistä veroprosenttiehdotuksista 7 259 kappaleessa perusteena oli se, että asiakkaalle oli lisätty tieto kotitalousvähennyksestä. Tässä luvussa ovat mukana sekä yritysten rajapinnan kautta että asiakkaiden itsensä OmaVerossa ilmoittamat kotitalousvähennykset, Ylitalo kertoo.

Tulossa rajapinta vuokratulojen ilmoittamiseen

Verohallinto jatkaa rajapintojen rakentamista järjestelmiinsä. Seuraavana vuorossa on rajapinta vuokratulojen ilmoittamiseen. Rajapinta on tarkoitettu yrityksille ja alustaoperaattoreille, jotka huolehtivat asiakkaidensa vuokratulojen hallinnoinnista. Uuden rajapinnan kautta yritys tai alusta voi ilmoittaa vuokratulot ja niihin kohdistuvat vähennykset henkilöasiakkaan puolesta Verohallinnolle.

– Samoin kuin kotitalousvähennysrajapinta, vuokratulorajapinta helpottaa asiakkaiden elämää, kun heidän ei tarvitse itse huolehtia tietojen ilmoittamisesta verotukseen, sanoo Hyyrynen.

Vuokratulorajapinta otetaan käyttöön vuoden 2024 alussa.

Lisää aiheesta:
Tekeekö yrityksesi kotitalousvähennykseen oikeuttavaa työtä? Nyt voit ilmoittaa vähennystiedot Verohallinnolle asiakkaasi puolesta - vero.fi

Sivu on viimeksi päivitetty 24.8.2023