Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Suomalaiset saivat kaksi miljardia euroa vuokratuloa vuonna 2021 – tietojen ilmoittaminen veroilmoituksella vuodelta 2022 on ajankohtaista nyt

Verohallinnon tiedote, 4.5.2023

Verohallinnon tietojen mukaan vuokratuloja tai -tappioita ilmoittavien määrä kasvaa edelleen. Vuonna 2021 vuokratuloja tai -tappioita ilmoitti yhteensä yli 430 000 henkilöä, mikä on reilut 14 000 henkilöä enemmän kuin vuotta aiemmin.  

Vuonna 2021 vuokratuloja kertyi suomalaisille yhteensä noin 2 miljardia euroa. Valtaosa tulosta, noin 1,6 miljardia euroa, tuli osakehuoneistoista eli sijoitusasunnoista tai asunnon väliaikaisesta vuokraamisesta esimerkiksi Airbnb:n kautta. Kiinteistöistä kertyi vuokratuloa vajaa 353 miljoonaa euroa ja muusta omaisuudesta noin 21 miljoonaa. Vuokratappioita suomalaiset ilmoittivat vuonna 2021 yhteensä reilut 161 miljoonaa euroa. 

Vuokratuloja ja -tappioita ilmoittavien määrä on kasvanut joka vuosi vuodesta 2014 lähtien. 

Myös lyhytaikaisesta vuokraamisesta saadut tulot pitää ilmoittaa  

Vuokratulot ovat pääomatuloa, joka pitää ilmoittaa veroilmoituksella silloinkin, kun vuokraaminen on lyhytaikaista, muistuttaa ylitarkastaja Pyry Ilmarinen Verohallinnosta.  

- Myös lyhytaikaisesta vuokraamisesta eli esimerkiksi Airbnb:n tai booking.comin kautta saadut tulot ovat vuokratuloja, jotka pitää ilmoittaa verotuksessa.

- Lähetämme tänäkin keväänä osalle lyhytaikaista vuokraustoimintaa harjoittaneista asiakkaista tekstiviestejä, joilla muistutetaan vuokratulojen ilmoittamisesta, Ilmarinen kertoo. 

Jatkossa Verohallinto saa entistä laajemmin tietoja alustaoperaattoreilta 

Tämän vuoden alussa astui voimaan koko EU:n laajuinen digitaalisia alustoja koskeva, entistä laajempi tiedonantovelvollisuus. Se edellyttää, että jatkossa alustaoperaattorit ilmoittavat Verohallinnolle aikaisempaa laajemmin tietoja alustan kautta toteutuneista myynneistä ja vuokrauksista sekä niistä tuloja saaneista henkilöistä ja yrityksistä.

- Verohallinto saa jo nyt paljon erilaisia vertailutietoja ja hyödynnämme niitä valvonnassamme. Jatkossa alustat ilmoittavat meille tietoja entistä kattavammin, mikä mahdollistaa niiden vielä paremman hyödyntämisen, Pyry Ilmarinen sanoo.    

Näin ilmoitat vuokratulot veroilmoituksella 

Helpoimmin vuokratulojen ilmoittaminen onnistuu OmaVerossa. 

Ilmoittamista varten varaa valmiiksi seuraavat vuokrattavan kohteen tiedot: 

  • taloyhtiön tai kiinteistön nimi ja Y-tunnus. OmaVerossa näkyvät valmiiksi asiakkaan ne osakehuoneistot ja kiinteistöt, jotka ovat Verohallinnon tiedossa. Omistuksista voi valita sen, johon kohdistuvia vuokratuloja ilmoittaa. 
  • vuokralaisen tiedot 
  • vuokra-aika 
  • saadut tulot 
  • tiedot vuokraustoiminnan kuluista.

Vähennä verotuksessa vuokraustoimintaan liittyvät kulut 

Voit vähentää vuokraustoimintaan kohdistuvat kulut, esimerkiksi: 

  • vuokralaisen hankkimisesta suoraan johtuneet kulut, esimerkiksi Airbnb:lle, booking.comille tai muulle välittäjälle maksettu palkkio 
  • asunnon kiinteitä kustannuksia (esim. hoitovastike) vuokra-ajalta. 

Jos kulut ovat suuremmat kuin tulot, vuokraustoiminnasta syntyy tappiota. Tappio vähennetään muista pääomatuloista. Tappiota voi syntyä esimerkiksi silloin, jos asunto on ollut tyhjänä osan vuodesta. Edellytyksenä kulujen vähentämiselle tyhjänä oloajalta on, että asuntoa on koko ajan yritetty aktiivisesti vuokrata. 

Säilytä kuitit ja tositteet itselläsi 

Vuokratuloihin liittyvät kuitit ja tositteet on säilytettävä kuusi vuotta verovuoden päättymisestä. Niitä ei kuitenkaan tarvitse liittää veroilmoitukseen vaan Verohallinto pyytää niitä tarvittaessa. 

Ilmoita viimeistään määräpäivänä 

Lähetä täydennetyt tiedot OmaVerossa viimeistään määräpäivänä. Veroilmoituksen täydentämisen määräpäivät ovat tänä vuonna 9.5., 16.5. ja 23.5. Oma määräpäivä näkyy esitäytetyllä veroilmoituksella ja OmaVerossa. 

Lisää kevään 2023 veroilmoittamisesta: 

Teitkö viime vuonna etätöitä? Varmista, että työhuonevähennys on ajan tasalla

Saitko virtuaalivaluuttatuloja viime vuonna? Ilmoita tulot esitäytetylle veroilmoitukselle

Aiempaa suurempi verohyöty matkakuluista – tarkista, että kodin ja työpaikan väliset matkakulut ovat veroilmoituksessa oikein 

Saitko sosiaalisesta mediasta tuloja tai tuotteita viime vuonna? Varmista, että sometulot on ilmoitettu verotukseen 

Kotitalousvähennystä saa nyt aiempaa enemmän – hae verohyötyä mm. hoitotyöstä, siivouksesta tai remontista 

Esitäytetyt veroilmoitukset ovat nyt OmaVerossa − tarkista ja täydennä 

Sivu on viimeksi päivitetty 4.5.2023