Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Selvitys: Lähes neljä kymmenestä osakeyhtiöstä laiminlyö tilintarkastusvelvoitteitaan

Verohallinnon tiedote, 14.6.2023

Lähes 40 prosenttia suomalaisista osakeyhtiöistä laiminlyö tilintarkastusvelvoitteitaan, ilmenee Harmaan talouden selvitysyksikön eilen julkaisemasta selvityksestä. Kaupparekisteritiedot eivät tällä hetkellä kerro riittävän selvästi sitä, onko yhtiö noudattanut tilintarkastusvelvollisuuttaan.

Harmaan talouden selvitysyksikkö selvitti, miten pienet ja keskisuuret tilintarkastusvelvolliset osakeyhtiöt noudattavat tilintarkastusvelvoitteitaan.

Tulokset osoittavat, että lähes 40 prosentilla pienistä tai keskisuurista suomalaisyhtiöstä on puutteita tilintarkastusvelvoitteiden noudattamisessa. Yleisimmin eli 30 prosentilla yhtiöistä jäi hoitamatta tilintarkastuskertomuksen rekisteröintivelvoite kaupparekisteriin. Lisäksi selvityksessä mukana olleista yhtiöistä 19 prosentilla ei ollut rekisteröityä tilintarkastajaa ja 7 prosenttia antoi tilintarkastuksesta virheellistä tietoa veroilmoituksella.

− Selvityksen kohteena olleet yhtiöt ovat antaneet tilintarkastusta koskevat tiedot veroilmoituksellaan pääsääntöisesti hyväksyttävällä tavalla. Tämän perusteella yhtiöt ovat tietoisia tilintarkastusvelvollisuudestaan. Tilintarkastusta koskevissa kaupparekisteritiedoissa on kuitenkin puutteita varsin yleisesti eikä tilintarkastuskertomuksen rekisteröimättä jättämistä voida laittaa tietämättömyyden piikkiin ainakaan kokonaan, sanoo ylitarkastaja Johanna Miettinen Harmaan talouden selvitysyksiköstä.

Veroriskiset yhtiöt jättävät velvoitteet hoitamatta muita useammin

Selvityksessä tarkasteltiin lisäksi sitä, laiminlyövätkö veroriskiset yhtiöt velvoitteitaan muita useammin. Pääanalyytikko Tomi Martikainen toteaa tulosten osoittavan, että ne yhtiöt, jotka ovat verotuksen näkökulmasta riskisiä, laiminlyövät myös tilintarkastusta koskevia velvoitteita todennäköisemmin kuin muut.
− Veroriskiset yhtiöt todennäköisesti tavoittelevat verojen välttelystä ja harmaasta taloudesta saatavaa taloudellista etua. Siksi näiden yhtiöiden intresseissä ei ole saada tilintarkastajalta varmennusta siitä, että tilinpäätös sisältää oikeaa tietoa ja että yhtiön hallinnon toiminta on ollut lain mukaista, selvityksen tekijät toteavat.

Selvitys koski yhteensä lähes 59 000 osakeyhtiötä vuodelta 2021 ja reilut 57 000 osakeyhtiötä vuodelta 2020. Kohdejoukko koostui pienistä ja keskisuurista yksityisistä osakeyhtiöistä, jotka täyttävät tilintarkastuslaissa määritellyt tilintarkastusvelvollisuutta koskevat ehdot. Suomessa tilintarkastus tulee toimittaa lähtökohtaisesti kaikissa yhteisöissä, jotka ovat kirjanpitovelvollisia. Pienimmät yhteisöt ovat vapautettuja lakisääteisestä tilintarkastusvelvollisuudesta.

Kokonaiskuva tilintarkastusta koskevien velvoitteiden noudattamisesta puuttuu

Tilintarkastusvelvollisilla yhtiöillä on velvollisuus antaa tilintarkastusta koskevaa tietoa veroilmoituksellaan, rekisteröidä tilintarkastaja kaupparekisteriin sekä toimittaa tilintarkastuskertomus tilinpäätöksen liitteenä kaupparekisteriin. Suomessa ei kuitenkaan ole ollut yleiskuvaa siitä, miten tilintarkastusta koskevia velvoitteita noudatetaan. Osittain tämä johtuu siitä että, yhtiöillä on velvollisuus rekisteröityä ja tehdä ilmoituksia eri viranomaisille, toteaa Harmaan talouden selvitysyksikön johtaja Janne Marttinen.

Selvitys tuo esiin kaupparekisterin kehittämistarpeita.
− Kaupparekisteriä tulisi kehittää siten, että yhtiön tilintarkastusvelvollisuus ja sen noudattaminen ilmenisivät kaupparekisteritiedoista. Näin tilinpäätöstietoja hyödyntävät tahot voisivat paremmin arvioida taloustietojen luotettavuutta ja yrityksen hallinnon lainmukaisuutta, Marttinen sanoo.

− Lisäksi selvitys osoittaa, että esimerkiksi tilintarkastusvelvollisuuden noudattamista voitaisiin valvoa nykyistä paremmin viranomaisten keskinäistä tietojenvaihtoa kehittämällä. Erityisesti Verohallinnon ja PRH:n välinen tietojenvaihto parantaisi mahdollisuuksia valvoa tilintarkastusvelvollisuuden noudattamista. Tietojen vaihdon parantaminen on kirjattu myös nykyiseen harmaan talouden torjuntaohjelmaan, Marttinen sanoo.

Harmaan talouden selvitysyksikkö selvitti osakeyhtiöiden tilintarkastusvelvoitteiden hoitamista nyt ensimmäistä kertaa tässä laajuudessa.

− Kattavat ja luotettavat tilinpäätöstiedot lisäävät yritystoiminnan läpinäkyvyyttä ja yritysten antaman taloustiedon luotettavuutta. Yhtiön ulkopuolisten tahojen näkökulmasta on tärkeää, että kaupparekisteritiedot ovat ajan tasalla myös tilintarkastusta koskevien tietojen osalta. Siksi myös tilintarkastusvelvollisuuden noudattamisen valvonta on tärkeää, Janne Marttinen toteaa.

Lue lisää:
Ilmiöselvitys: Tilintarkastusta koskevissa velvoitteissa laiminlyöntejä

Sivu on viimeksi päivitetty 14.6.2023