Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Kaikkien ensi vuoden verokortit ovat nyt OmaVerossa − tammikuussa käy vielä tämän vuoden verokortti

Verohallinnon tiedote, 13.12.2023

Ensi vuoden verokortista kannattaa tarkistaa tuloraja ja jos tuloja on verokortille merkattu liikaa tai liian vähän, kannattaa tehdä uusi verokortti OmaVerossa. Tammikuussa käy vielä vuoden 2023 verokortti, ja vuoden 2024 verokortit otetaan käyttöön helmikuun alussa.

Kaikkien verokortit vuodelle 2024 ovat nyt OmaVerossa. Niille, jotka saavat vielä paperista veropostia, verokortti tulee postissa loppiaiseen mennessä.

Ensi vuoden veroprosentti perustuu vuoden 2022 tuloihin ja vähennyksiin. Jos asiakas on vuoden 2023 aikana tehnyt uuden verokortin, vuoden 2024 verokortin perusteena käytetään sen tietoja.

− Arvioimme verokortin tulorajan aikaisempien tulojen mukaan. Jos siis esimerkiksi työtilanne on muuttunut, myös tulorajaa pitää todennäköisesti muuttaa. Kun tilaa uuden verokortin oikeilla tiedoilla, tuloraja ei vuoden aikana ylity eikä tuloja veroteta korkeammalla lisäprosentilla, sanoo menettelypäällikkö Päivi Ylitalo Verohallinnosta.

Tulorajaa voi tarkentaa pitkin vuotta

Ylitalo muistuttaa, että verokortin tuloraja kattaa 11 kuukautta eli ajanjakson 1.2.−31.12.2024.

− Tammikuussa käytetään vielä edellisen vuoden verokorttia. Koska verokortti tulee voimaan vasta helmikuun alussa, sillä näkyvään tulorajaan lasketaan tulot helmikuun alusta joulukuun loppuun, lomarahat mukaan lukien. Tämä kannattaa muistaa, kun verokortin tulorajaa tarkistaa, Ylitalo sanoo.

− Poikkeuksena ovat vuoden 2024 verokortit, joihin asiakas on itse tehnyt muutoksia vuoden 2023 puolella. Ne ovat voimassa heti vuoden alusta lähtien ja tuloraja määräytyy asiakkaan ilmoittamien tulojen mukaan.

Osalle asiakkaista ensi vuoden tulojen arvioiminen voi olla vaikeaa esimerkiksi siksi, että työt ovat epäsäännöllisiä. Silloin tulojen määrästä kannattaa tehdä mahdollisimman hyvä arvio, ja tilata tarvittaessa OmaVerossa uusi verokortti.

− Uuden verokortin voi tilata vuoden aikana useaan kertaan, ja näin on hyväkin tehdä, jos arvio vuoden aikana saatavista tuloista muuttuu, Ylitalo sanoo.

Tulorajan lisäksi on hyvä tarkastaa, että verokorttiin mahdollisesti merkityt verovähennykset ovat ajan tasalla. Aiemmasta poiketen tulonhankkimismenot ei siirry automaattisesti edellisvuoden verokortilta uudelle verokortille.

Kahden miljoonan tulonsaajan verokortit siirtyvät tulojen maksajalle automaattisesti − tarkista työnantajalta oma tilanteesi

Paperiset verokortit saapuvat asiakkaille vaiheittain, kuitenkin viimeistään loppiaiseen mennessä.

Päivi Ylitalo muistuttaa, että verokortti täytyy toimittaa tulojen maksajalle, jos tämä ei saa tietoja suoraan Verohallinnolta.

− Osalle työnantajista verokortti siirtyy suoraan Verohallinnon järjestelmästä, mutta on työnantajan vastuulla ilmoittaa, miten omalla työpaikalla toimitaan. Kelaan ja eläkeyhtiöille verokortit siirtyvät automaattisesti.

Aiheesta lisää:

Millä perusteella vuoden 2024 verokortti on laskettu?

Sivu on viimeksi päivitetty 13.12.2023