Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista

Verohallinto lähettää korjatut eläkkeen verokortit virheellisten tilalle − asiakkaiden ei tarvitse tehdä mitään

Verohallinnon tiedote, 21.12.2022

Verohallinto muodostaa tammikuussa uudet verokortit niille eläkeläisille, joilla joulukuussa lähetetyissä verokorteissa oli liian pieni veroprosentti. Uudet eläkkeen verokortit lähtevät Verohallinnosta suoraan eläkkeiden maksajille. Eläkkeen saaja saa myös itselleen päätöksen, josta löytyvät uuden verokortin tiedot.  

Verohallinto kertoi 16.12., että se on joulukuussa laskenut osalle eläkeläisistä liian alhaisen veroprosentin vuodelle 2023 

Verohallinto korjasi virheen 17.12. ja nyt eläkeverokorttien laskenta toimii oikein. Verohallinto lähettää tammikuussa päätökset uudesta verokortista kaikille niille eläkkeensaajille, joiden veroprosentin perusteet olivat aiemmin väärin. Kaikilla korjaus ei kuitenkaan välttämättä vaikuta veroprosenttiin. Niille asiakkaille, jotka ovat tehneet muutosverokortin 17.12. tai sen jälkeen, ei uutta päätöstä lähetetä, koska heillä virhe oli verokortin muodostamishetkellä jo korjaantunut.  

Korjatut eläkkeen verokortit tulevat voimaan 1.2. alkaen, ja ne korvaavat viimeisimmät vuodelle 2023 virheellisesti lasketut verokortit. Uusilla eläkkeen verokorteilla veroprosentti on laskettu oikeilla perusteilla. Verohallinto lähettää korjatut verokortit eläkkeiden maksajille. Maksajat käyttävät korjattuja verokortteja 1.2. ja sen jälkeen maksettaviin eläkkeisiin. Joillakin maksajilla voi olla viivettä verokorttien käsittelyssä eikä uusi veroprosentti välttämättä ehdi helmikuun eläkkeen maksuun.

Eläkkeen veroprosentti voi nousta ilmoitettua enemmän niillä, joilla on myös muuta tuloa 

Johtava veroasiantuntija Sami Varonen Verohallinnosta kertoo, että virheen piirissä oleville asiakkaille muodostetaan korjattuna ainoastaan eläkkeiden verokortit, muut mahdolliset verokortit jäävät ennalleen.  

− Jos asiakkaalla on esimerkiksi palkkatuloja, palkan verokorttia ei muuteta.  

Tämän johdosta asiakkaan eläkkeen veroprosentti voi korjauksen jälkeen nousta enemmän kuin aiemmin ilmoitetun yhden prosenttiyksikön. 

− Eläkeläisten verokorttien laskennassa ollut virhe vaikutti eläkkeiden lisäksi välillisesti kaikkien tulojen veroprosentteihin. Koska muiden tulojen verokortteja ei korjata, eläkkeen veroprosentti voi korjauksen myötä nousta enemmän kuin aiemmin ilmoitetun yhden prosenttiyksikön. Muiden tulojen veroprosentit jäävät vastaavasti hieman matalammaksi eli kokonaisuutena vuoden 2023 ennakkoperintä ilmoitetuille tuloille menee korjauksen myötä oikein, Varonen kertoo. 

Ennen joulukuun puoliväliä tehdyt muutosverokortit korvataan uusilla 

Tehtävä korjaus koskee myös niitä asiakkaita, jotka ovat ennen 16.12. hakeneet muutosverokorttia, ja halunneet sen voimaan jo ennen helmikuun alkua. Näille noin 10 000 asiakkaalle jää tammikuuksi voimaan virheellinen veroprosentti. 

− Myös nämä asiakkaat saavat tammikuussa uuden verokortin, joka tulee voimaan 1.2. Koska virhe saatiin korjattua 17.12., ennen sitä tehdyille verokorteille muodostui liian pieni veroprosentti. Näiden asiakkaiden kohdalla tammikuun eläkkeestä toimitetaan ennakonpidätys tehdyn muutosverokortin mukaisesti, Varonen selittää. 

− Asiakas voi halutessaan tehdä myöhemmin vuoden aikana uuden muutosverokortin, jolloin tammikuun liian pieni veroprosentti kuittaantuu loppuvuoden veroissa. Jos asiakas ei tee uutta muutosverokorttia, tammikuun liian pieni ennakonpidätys tarkoittaa maksimissaan muutaman kymmenen euron jäännösveroa.   

Sivu on viimeksi päivitetty 21.12.2022