Verohallinnon päätös yleisestä tiedonantovelvollisuudesta annetun päätöksen muuttamisesta

Antopäivä
11.2.2010
Diaarinumero
141/38/2010
Voimassaolo
Toistaiseksi

Annettu Helsingissä 11 päivänä helmikuuta 2010


Verohallitus muuttaa yleisestä tiedonantovelvollisuudesta 30 päivänä joulukuuta 2009 antamansa päätöksen (1850/2009) 5 §:n 4 momentin seuraavasti:

5 §

Kustannusten korvaukset

Valtion tai sen laitoksen, kunnan tai kuntayhtymän, evankelisluterilaisen kirkon, sen seurakunnan ja seurakuntayhtymän, ortodoksisen kirkkokunnan ja sen seurakunnan sekä yliopiston ei tarvitse ilmoittaa työmatkakustannusten korvauksia, mikäli ne maksuperusteiltaan ja suuruudeltaan vastaavat Verohallinnon vuosittain vahvistamia verovapaiden matkakustannusten määriä. Päivittäisten asunnon ja erityisen työntekemispaikan välisten matkojen matkakustannusten korvaukset on kuitenkin ilmoitettava, jos työntekijä toimii alalla, jolla erityistä työntekemispaikkaa alalle tunnusomaisen työn lyhytaikaisuuden vuoksi joudutaan usein vaihtamaan, eikä hänellä ole varsinaista työpaikkaa.


Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2010. Päätöstä sovelletaan vuodelta 2009 annettaviin tietoihin.

Helsingissä 11 päivänä helmikuuta 2010

Pääjohtaja Mirjami Laitinen

Ylitarkastaja Janne Myllymäki