Testning blanketter

Anmälan om inledning av testning

Med anmälan om inledning av testning kan du anmäla inledning av intressentgruppstestning till inkomstregistret. Om organisationen testar anmälning av såväl löne- som förmånsuppgifter, sänd en separat anmälan för bägge roller. Om organisationen testar både som informationsproducent och som informationsanvändare, sänd en separat anmälan för varje roll. Observera att enbart en aktör med lagstadgad rätt att ur inkomstregistret få inkomstuppgifter eller andra uppgifter för att sköta den egna uppgiften kan utföra testning som informationsanvändare.

En informationsproducent ska skicka anmälan två veckor innan den planerade inledningen av testningen. En informationsanvändare ska sända anmälan tre veckor innan den planerade inledningen av testningen.

Anmälan om inledning av testning

Kontaktblanketten för testning

Med kontaktblanketten för testning kan du anmäla tilläggsuppgifter om testning och ändringar till inkomstregistret eller lämna in testmaterial och -koder. 

Kontaktblankett för testning

Observationsblankett för intressentgrupper

Med observationsblanketten kan du anmäla dina testobservationer till inkomstregistret. Observationsblanketten är avsedd att användas av sådana organisationer som deltar i intressentgruppstestningen för inkomstregistret och testar det tekniska gränssnittet, laddningstjänsten och e-tjänsten.

Observationsblankett för intressentgrupper

Sidan har senast uppdaterats 1.6.2022