Inkomstregisterutdrag

Inkomstregisterutdraget är en rapport över inkomster som har betalats till dig och som arbetsgivarna har anmält till inkomstregistret.

Inkomstregisterutdraget innehåller det sammanlagda beloppet på alla prestationer under ett kalenderår. Rapporten inkluderar alla gällande anmälningar vid den tidpunkt då rapporten bildades. Det finns inte en närmare specifikation av inkomstslag och av anmälningar i utdrag.

Det är avgiftsfritt att beställa ett inkomstregisterutdrag.

Du kan använda inkomstregisterutdraget för att granska dina totala inkomster under året eller påvisa dina inkomster till exempel när du hyr en lägenhet eller ansöker om visum. Det är inte möjligt att få ett bestyrkt eller stämplat utdrag.

Om du behöver en mer detaljerad specifikation av dina inkomster eller vill granska uppgifterna i en viss anmälan kan du hämta och granska uppgifterna på sidan Egna inkomstuppgifter i e-tjänsten.

Beställning av inkomstregisterutdrag

Du kan beställa ett inkomstregisterutdrag tidigast från 2019. Inkomstregistret innehåller löneuppgifter sedan 2019 samt pensions- och förmånsuppgifter från och med 2021.

Beställ inkomstregisterutdraget i pdf-format genom att logga in i inkomstregistrets e-tjänst.

 • Välj Uträtta ärenden som privatperson och därefter Inkomstregisterutdrag.
 • Det tar några minuter att bilda utdraget.
 • När utdraget är färdigt, kan du ladda ner det från Beställda inkomstregisterutdrag på samma sida från punkten Beställda inkomstregisterutdrag.
 • Rapporten finns kvar på sidan i tre månader från det att den bildats.

Om du inte har tillgång till e-tjänsten, kan du beställa en pappersblankett av inkomstregisterutdraget. Därefter postas utdraget till dig.

Ring vår kundtjänst om du inte har en finländsk personbeteckning, så får du närmare anvisningar om hur du beställer ett inkomstregisterutdrag.

Inkomstregisterutdragets språk

Du kan välja inkomstregisterutdragets språk (svenska, finska eller engelska). Om du inte väljer språk bildas inkomstregisterutdraget på det språk som används i e-tjänsten vid beställningstidpunkten. Om du behöver inkomstregisterutdraget på ett annat språk ska du byta språk och beställa ett nytt utdrag.

Inkomstregisterutdragets uppgifter

Inkomstregisterutdraget innehåller följande uppgifter som lämnats in på anmälningarna om löneuppgifter grupperade enligt betalare och betalningsdag:

 • Prestationer totalt
 • Inkomster som utgör grund för arbetspensionsförsäkringsavgift
 • Inkomster som utgör grund för försäkringspremie för arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring
 • Inkomster som utgör grund för arbetslöshetsförsäkringspremie
 • Inkomster som utgör grund för sjukförsäkringsavgift
 • Arbetstagarens arbetspensionsförsäkringsavgifter
 • Arbetstagarens arbetslöshetsförsäkringspremier
 • Arbetstagarens sjukförsäkringspremier
 • Förskottsinnehållningar
 • Källskatter
 • Ogrundade förmåner totalt
 • Förskottsinnehållningar som hänför sig till den återkrävda prestationen
 • Källskatter som hänför sig till den återkrävda prestationen
 • Återkrävda prestationerna totalt.

Inkomstregisterutdraget innehåller följande uppgifter som lämnats in på anmälningarna om förmånsuppgifter grupperade enligt betalare och betalningsdag:

 • Förmånsprestationer totalt
 • Avdrag från bruttoprestationer totalt
 • Avdrag från nettoprestationer totalt
 • Prestationer som återbetalats på eget initiativ
 • Prestationer som anmälts som rättelse av betalning totalt
 • Regressprestationer totalt
 • Förskottsinnehållningar
 • Källskatter
 • Ogrundade förmåner totalt
 • Återkrävda prestationer totalt.

Innehåller ditt inkomstregisterutdrag felaktiga uppgifter?

Betalaren är ansvarig för att de uppgifter som betalaren har lämnat till inkomstregistret är riktiga. Om det finns brister eller fel i inkomstregisterutdrags inkomstuppgifter, ska du be betalaren att korrigera dem i inkomstregistret.

Sidan har senast uppdaterats 13.3.2024