Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Skatteförvaltningens beslut om ändring av 4 § i beslutet om förfarande vid betalningsarrangemang

Har getts
26.1.2022
Diarienummer
VH/255/00.01.00/2022
Giltighet
1.2.2022 - Tills vidare

Skatteförvaltningen fogar till 4 § i Skatteförvaltningens beslut om förfarande vid betalningsarrangemang (1120/2021) ett nytt mom. 2 enligt följande:

4 §

Betalningstid


Med avvikelse från vad som anges i 1 mom. är maximitiden för betalningsarrangemang utan säkerhet över två år på den grunden att de obetalda betalningsraterna för januari, februari och mars 2022 flyttas till slutet av betalningsarrangemanget som rater som ska betalas efter att betalningsarrangemangets giltighetstid har gått ut. Med avvikelse från 1 mom. kan betalningstiden i sådana betalningsarrangemang förlängas även om betalningsarrangemangets giltighetstid går ut senare än sex månader innan skatterna i betalningsarrangemanget preskriberas.


Detta beslut träder i kraft den 1 februari 2022.

Beslutet tillämpas på betalningsarrangemang som är i kraft den 1 februari 2022 och på de rater i ett betalningsarrangemang som är obetalda den 1 februari 2022.

Helsingfors den 26 januari 2022

Vid förhinder för generaldirektören
Strategidirektör Arto Pirinen

Överinspektör Markus Kautto

Sidan har senast uppdaterats 28.1.2022