81 Selvitys nettokorkomenoista (3009)

Tällä lomakkeella ilmoitetaan verovuoden nettokorkomenot ja niiden vähennyskelpoinen osuus, jos yhtiön nettokorkomenot ovat yli 500 000 euroa ja mikään lomakkeen kohdan 2 edellytyksistä ei täyty yhtiön kohdalla.

Tällä lomakkeella yhtiö voi vaatia vähennettäväksi myös aikaisempien verovuosien vähennyskelvottomia nettokorkomenoja.

Paperilomake lähetetään osoitteeseen:
Verohallinto
Yhteisölomakkeiden optinen lukupalvelu
PL 200, 00052 VERO